Nabíječka využívajicí volnou energii

4. listopadu 2006 v 16:42 | hawelson |  VOLNÁ ENERGIE & PERPETUUM
Nabíječky využívající volnou energii.

V tomto článku se dočtete o dalším mytickém využívané volné energie, konkrétně pomocí nabíječek akumulátoru.

Úvodem je zkouška toho, jak dobře ovládáte zákon zachování energie.
Navazuje návod na sestavení nabíječky "Aladin", osobně jsem zkoušel tuto nabíječku vyrobit, avšak stály odběr z akumulátoru byl 200-500mA (podle nastavení) a je téměř nemožné, aby v tak krátkých impulsech, opakujících se asi co jednu sekundu, by měly proud tak vysoký, aby překonal stálý odebíraný proud.

-----------------------------
---->
NABÍJEČKA N-1.0"ALADIN"
4.11.2002

Světlo pro každého... Krůček po krůčkuTato informace A.R.T. je určena k volnému využití. Nesmí být použita k patentování, opatřena ochrannou známkou či nahlášena jako chráněný vzor a není ji možné prohlásit za výlučné vlastnictví žádného jedince ani firmy.
Prosíme rozšiřujte tyto znalosti beze změn, a v co největším možném rozsahu.

Představte si, že máte jeden nabitý akumulátor, dva prázdné a jednoduchý elektronický obvod.

Všechno si to zavezete na chatu, kde nemáte zavedenou elektřinu, natáhnete pár drátů, připojíte pár autožárovek a vypínačů, případně zásuvku na přenosný bateriový televizor či rádio na 12V.

Akumulátory uložíte na větrané suché místo se stabilní teplotou.

Pak akumulátory správně připojíte k elektronice, sepnete spínač - a kromě občasné kontroly stavu akumulátorů můžete na celé zařízení zapomenout, třeba i na pár let...

Pokaždé, když o víkendu přijedete na chatu, najdete všechny baterie nabité, což by vám mělo při úsporném provozu vystačit. Pokud ne, budete si muset pořídit dvě taková zařízení, nebo ho doplnit o solární panel, větrnou elektrárničku apod.

V tomto čísle popsané zařízení má zajímavou vlastnost, pro kterou by ho mnozí mohli označit za "perpetuum mobile", ale tím opravdu není. Pouze využívá jistých jindy potlačovaných fyzikálních efektů, kterém mu dovolují dostat do baterií potřebné napětí a proud k jejich nabití.

Po nabití první z prázdných baterií zjistíte, že v původní nabité zůstala ještě polovina kapacity. Po přepnutí z nyní plně nabité baterie zpět na původní, se tato opět nabije na 100%, zatím co v provozní zbude ještě 80% její kapacity. Takto, postupným přepínáním, dosáhnete stavu, v němž budou 2 baterie nabité na 100%, zatím co ve třetí bude asi 90% kapacity. Šikovný kutil si jistě poradí i s přepínáním více baterií. Ale nepřehánějte to. Přístroj může během týdne nabít jen určitý počet akumulátorů, záleží samozřejmě také na jejich kapacitě v Ah.


Od čísla 3 vychází na stránkách WM magazínu seriál o Volné Energii. Pro pochopení problému " Over Unity" doporučujeme zajistit si tyto straší čísla. Téma volné energie je velmi zajímavé. Na popud WM magazínu vzniklo začátkem roku 2002 sdružení odborníků a výzkumníků (A.R.T.), kteří teoreticky i prakticky realizují výzkum tohoto nového zdroje energie.

NABÍJEČKA N-1.0 "Aladin"

V článku na straně 291, WM č. 9, byl zveřejněn způsob "převádění energie po jednom drátě". Doporučujeme, abyste si tento článek znovu pozorně pročetli, protože bez těchto znalostí se teď daleko nedostanete. Rozšířením tohoto jednoduchého obvodu si můžete postavit jednoduchou nabíječku akumulátorů, která, jak měřením jistě brzy zjistíte, má skutečně "velmi neobvyklé" vlastnosti. Výsledná soustava je ideální jako nouzový zdroj nebo k použití kdekoli, třeba v chalupě, chatě nebo ve stanu, prostě v místech bez dodávky elektrického proudu. Neočekávejte úžasný výkon, nabíjení vyplýtvaného zdroje trvá poměrně dlouho; naučte se používat vaši novou energii uvážlivě. A možná, že se mnohým při "světle, které přichází z ničeho", nakonec také "rozsvítí"... Krok za krůčkem...

Záměrně zde neuvádíme žádné teoretické podklady, protože nehodláme ztrácet čas planými diskusemi. Jev, jehož tento nabíječ využívá, byste v oficiální školské fyzice marně hledali. Prostě neexistuje... Nicméně je tady, a bylo by trestuhodné ho nevyužít... Jedno je však jisté: Pokud vše zvládnete, získáte podivuhodný aparát... Podmínkou je, abyste pro začátek měli jednu nabitou baterii, a aby kapacita baterie, momentálně využívané jako napájecí, nepoklesla pod 40%. V běžné praxi lze vystačit se dvěma aku, při větší spotřebě je však lepší rotovat tři. Způsob kontroly a přepínání necháme na vás. Nejde o dokonalý návrh "na klíč", ale zručný kutil si jistě poradí. Vždy ale dbejte na to, aby užívaná přídavná zařízení měla co nejnižší spotřebu. Zejména koncovou kondenzátorovou kaskádu bude nutné odladit podle použitých baterií. Totéž platí i o vstupním a výstupním transformátoru. Není to žádný patent a ani nikdy nebude - vylepšení a modifikace všeho druhu jsou vítány. Těšíme se spolu s ostatními čtenáři WM na vaše náměty a poznatky, které budeme zveřejňovat společně s našimi pokroky.

POZOR! Důrazně doporučujeme použití vhodných louhových NiFe (tzv. Edisonových) nebo NiCd akumulátorů, například článků typu L nebo M, u nás vyráběných a dodávaných firmou SAFT - FERAK (http://www.saft-ferak.cz/). (Tohle není reklama, ale nic lepšího prostě neexistuje.) Tyto takřka nezničitelné baterie mají životnost 15 až 20 let! Vhodné akumulátory lze levně získat i ve výprodeji vojenské techniky. Jednotlivé dvojčlánky mají typové označení 2NKNU24 a jmenovité napětí 2,4V. K sestavení 12V akumulátoru tedy budete potřebovat 5 takových článků. Vše potřebné o jejich údržbě se dozvíte na uvedené webové stránce.

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ!

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY, A ZEJMÉNA MODERNÍ "GELOVÉ", JSOU PRO TUTO APLIKACI NEVHODNÉ a téměř jistě dojde k jejich znehodnocení. Gelovým typům olověných aku, závislých na konstantním nabíjecím napětí, hrozí opravdu rychlé zničení! ... Ledaže byste vyřešili dosud otevřenou otázku konstantního výstupu.
No řekněte - není tohle výzva českému kutilovi, který nezná slova "To nejde..."?

Těm, kteří se teď jistě pustí s vervou do díla, to zajisté není třeba připomínat, ale přesto:

Automobilová cívka a kondenzátory jsou zdroje, respektive "zásobníky", vysokého napětí! JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, které platí pro zacházení a provoz takových zařízení! Před jakoukoliv laborací DBEJTE NA ŘÁDNÉ VYBITÍ VŠECH KONDENZÁTORŮ. Těm, kteří to nezkusili, anebo nedávali ve škole pozor: Tyto nenápadné věcičky dovedou i po několika dnech mimo provoz uštědřit "ránu, jako když kopne kůň"!

OBVOD MUSÍ BÝT NAPÁJEN Z BATERIE (12V)! NIKDY nepoužijte laboratorní zdroj, mohli byste se s ním nebo s nabíjecím obvodem rozloučit rychleji, než by vám bylo milé! A nezapomeňte: NABÍJEČ NIKDY NEZAPÍNEJTE BEZ ZÁTĚŽE (nabíjeného akumulátoru)!
Tak, a teď nikomu neříkejte, že jsme vás nevarovali!

Použijete-li součástky ze seznamu, postavíte vyzkoušený elektronický napájecí obvod, replikovatelný bez jakýchkoli problémů. Nedoporučujeme jakékoli náhrady součástek, zejména diod, za jiný typ. Výstupní obvod musí být jištěn vhodnou tavnou pojistkou, umístěnou nejlépe na výstupu transformátoru. V případě průrazu diody je baterie zkratovaná přes sekundární vinutí transformátoru!
Až budete navrhovat svou desku s plošnými spoji, myslete na to, že VN část by měla být až po TR2 na oddělené desce. Pájejte velmi pečlivě, dbejte na "kulaté" spoje; jakékoliv výčnělky, trčící drátky a cínové špičky vyvolávají v této části obvodu nežádoucí sršení.

TRANSFORMÁTOR (TR2)

Nepodceňte to! Na výstupním odporu 10 ohm zde lze naměřit napětí až 100V - to znamená až 10A špičkového proudu na sekundárním vinutí!

Můžete použít jádro z VN trafa starého televizoru. Na primáru je 10 závitů, na sekundáru 30. Obě vinutí by měla být provedena lankem, např. svinutým, 20 x 0,2mm, minimálně však Cul drátem o průměru 1,5 mm. Tento bod budete muset odlaborovat, hodně záleží na typu a zápalném napětí použité výbojky. Šikovnější se jistě pokusí nahradit výbojku například sidactorem...

Pro ty, kteří si neumí sami udělat desky s plošnými spoji, je otiskneme ve WM 12.
Tak. A teď už pájku do ruky a do toho!
SCHEMA
(velká verze 101,3KB)
Soupiska materiálu

Kondenzátory
C1 - 6n8
C2 - 10n
C3 - 4M/1000V
C4 - 22M/350V
C5 - 220M/200V
C6 - 2200M/50V
C7 - 100M/16V
C8 - 100n
C9 - 100M/16V
C10 - 100n

Diody
D1-D2 - 1N4148
D3 - 1N5408
D4-D6 - jakékoliv na 3A/400V
D7-D8 - 1N5408
D9-D10 - KY199

Odpory
R1 - 1k5
R2 - 1k5
R3 - 1k7
R4 - 25k
R5 - 50k
R6 - 100
R7 - 1k

Integrované obvody
U1 - LM555
U2 - 7809

Akumulátory
Viz text

TR1 - zapalovací cívka 12V
TR2 - viz text

Výbojka - viz text

A.R.T. ( Aquarius Research Team.cz) je výzkumný tým s otevřeným členstvím složený z odborníků, výzkumníků a těch, kteří nezištně podporují jejich práci. Všichni tito lidé nikterak netouží po pochybné slávě, a proto si nepřejí být jmenováni.

------------------------

Další část je z komentáře u originálu tohoto článku. Jedná se o úpravu a zjednodušení původního zapojení. Avšak princip je stejný a opět dle mého názoru nefunkční.


Obrázky přístoje:
P.S. Aby nedošlo k nějakému zklamání - upozorňuji, že se nejedná o definitivní návod, ale o popis základního principu! Koncovou kaskádu si musí každý vymyslet a navrhnout sám, podle vlastních potřeb. Jedná se o VN zařízení, takže opatrnost je na místě. Neměl by se do toho pouštět nikdo, kdo nemá zkušenosti. To je také důvod neúplnosti návodu...
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Fungují podle vás "absorbéry" na volnou energii?

Určitě ano
Asi ano
Nevím
Spíše ne
Určitě ne, je to blbost

Komentáře

Zobrazit vše (784)
Zobrazit starší komentáře

701 Deratyzér Deratyzér | 11. ledna 2012 v 23:11 | Reagovat

700  Z mladýho vola vyroste jenom starej vůl.
697
Princip energie je záležitost zkušenosti.Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna,což v atomové fyzice není vyloučené,pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním.
M. Planck

702 nenikola nenikola | 14. ledna 2012 v 21:31 | Reagovat

Deratyzér:
Hele, ty šašku, tupost z tebe září natolik, že se dá přečíst i tvý jméno.

703 nenikola nenikola | 5. března 2012 v 22:42 | Reagovat

Jsem mamrd , proto zas do vás budu rejpat, utočím na všechny!

704 klik, šašku klik, šašku | 6. března 2012 v 8:47 | Reagovat

Příspěvek 703:
Že to nepsal nenikola pozná každej, ale já dokonce vím, kdo to psal - Vlastimil Kurš z Lomnice nad Lužnicí... :-D

705 VE VE | 6. dubna 2012 v 16:16 | Reagovat

E-CAT Andrea Rossi

706 nenikola nenikola | 10. dubna 2012 v 11:02 | Reagovat

[705]:Ano, E-cat, další blábol a fake.

Ono se to bude vyrábět, vbude, bude, na podzim, na zimu, na jaře, pak až v létě nebo ještě déle blabla, je to prostě jen další nesmysl.

707 vlasta vlasta | 15. dubna 2012 v 20:05 | Reagovat

[704]:
Máš v tom guláš Nenikolo Antibardine,alias Karbane,alias HE-HE,Pavlunko Zahradníčkůj.Pokazilo se ti snad tvoje hackerské nádobíčko,že ztrácíš přehled? Nebo že by Allzheimer? :-P  :D

708 nenikola nenikola | 15. dubna 2012 v 21:47 | Reagovat

vlasta:
Vlastimile Kurši, jsi primitiv!
Nejsem Karban, Pavlunka ani Zahradníčkůj.
Zasloužíš ránu do huby.

709 vlasta vlasta | 16. dubna 2012 v 14:15 | Reagovat

[708]:
Pavlunko,nestojíš mi ani za tu ránu z milosti.Za monitorem se vzteky umlátíš sám.Už jednou tě Hawelson odtud vyrazil stejně jako z fóra "u pramene" (ban pro Karbana).Pro oživení paměti koukni na příspěvky od 40 výše. Tak až tě zase něco pronikavého napadne,dej vědět.Smrdíš i z monitoru.

710 nenikola nenikola | 17. dubna 2012 v 9:03 | Reagovat

vlasta:
Jmenuješ se Vlastimil Kurš, bytem v Lomnici nad Lužnicí, živnostník - zámečník.
Jsi primitiv, necháš se snadno oblbnout bláboly různých pavědců.

711 vlasta vlasta | 17. dubna 2012 v 22:43 | Reagovat

Sádecká 609,tel 723862361. :-P

712 nenikola nenikola | 18. dubna 2012 v 10:21 | Reagovat

vlasta:
Ne, Vlastimil Kurš bydlí Sádecká 508, Lomnice nad Lužnicí a svařovnu má Tyršova 264.

Nevím, co sem píšeš za blbosti.

713 vladislav vladislav | E-mail | 23. dubna 2012 v 16:06 | Reagovat

spousta lidí nevěří protože nechtěj mít zdroj volné energie nic nového už víc jak 100 let budte slepí at se mocnáři světa maj jak šejkové a mi slepě děláme co chtěj zločin proti lidstvu jako zdroj vodíku nebo-li hho z čiré vody taky hahah nesmisl ale za 15 minut jsem si generátor vyrobil doma jinak na youtube autonavodu od cdrom lidi otevřete oči nechcem zničit planetu to oni chtěj naco ropu  naco elektřinu stačí mít jeden generátor doma a jeden v autě co je natom tak slozitého třeba tady http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gvO9XMBZ4DI auto na generátor volné energie sem zvědavej kolik lidí bude dementovat můj příspěvek. :-x  :-x  :-x

714 nenikola nenikola | 23. dubna 2012 v 20:37 | Reagovat

vladislav:
No, hezký video, magnetickej motór, co běží jak dlouho chce a nepotřebuje palivo.
Akorát drobnej detail - nikdo to nemá a nikde to neběhá. Jen takovej sen.

A taky auto na vodu, jen s drobnoui vadou - taky to nefunguje.
Kecy o HHO sis mohl ušetřit, to je taky kravina.

Jestůli chceš oponovat, předveď mi něco v reálu, pak se můžem bavit vážně. Jinak jsou tvý kecy jen prdy.... :-D

715 Burda Burda | 5. května 2012 v 17:49 | Reagovat

Teda přátelé, čtu a nestačím se divit... Jde tu vlastně o energií, nebo o EGO?:):):):):)

716 nenikola nenikola | 6. května 2012 v 8:13 | Reagovat

Burda:
O energii nemůže být řeč - ta tzv. "nabíječka" je nesmysl, bez přivedení energie nefunguje.

A ano, jde o EGO.
Psychopat a pseudopublicista Jiří Wojnar se živí vydáváním časopisu pro neznalé hlupáky, kteří hltají fake, tajemno, blamáže a pavědecké dohady.

A dále jsou zde úchylní lidé, co chtějí byýt někomu za každou cenu guru, jako třeba Ivan Chrást - ti všichni si chtějí své ego masírovat a dělá jim dobře oblbovat ostatní podobnými perpetomobilními hovadinami. :-D

717 burda burda | 6. května 2012 v 22:53 | Reagovat

nenikola:

Dekuji za podrobnou analýzu:). A rozumím tomu. Nerozumím,ale jednomu. Proč se tak rozcilujete, když jde z Vašeho pohledu o blbosti? Není to jedno, kdo co hlásá,píše, nebo propaguje? Pokud , má někdo potřebu cokoliv propagovat, nebo hlásat, vždy si způsob najde. :-)

718 nenikola nenikola | 7. května 2012 v 12:10 | Reagovat

burda:
Nerozčiluju se.
Pouze užívám odpovídajících termínů. Tihle cvoci si zaslouží jen bití, proto si po internetu jen rýpnu, avšak v reálu konám.
Z STK začínají padat bubleráři, jeden starší pán nedávno přišel o práci ve vývojovém středisku, ve středočeském kraji dostala čoika pár podnětů, jeden podovodník se stáhl z velmi prestižní výstavy i se svým moderním topením, další prodejce klumpu přišel o kšeft.
Co z toho mám?
Zábavu a dobrý pocit, že jsem někomu pomohl.

719 drezína drezína | 9. května 2012 v 20:37 | Reagovat

To je vono,pane nenikolo! jen tak do nich,šmejdů vynálezeckejch!hlásit se to muší,jako před rokem 89 na dráze co????????

720 nenikola nenikola | 10. května 2012 v 7:53 | Reagovat

drezína:
Copak? Nějaký problém?
Semizdá, že seš z Lomnice, né...? :-D

721 heureka heureka | 2. června 2012 v 16:13 | Reagovat

funguje to!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

722 heureka heureka | 2. června 2012 v 16:16 | Reagovat

kdyby tu nebylo šmejdů vynálezeckejch ,tak bys si ani nevohřál předsnídávku![719]:

723 nenikola nenikola | 3. června 2012 v 12:13 | Reagovat

heureka:
A hele, opět debilní Vlasta.... :-D

724 drezína drezína | 13. června 2012 v 21:22 | Reagovat

Tvůj boj s větrným mlýnem,duševní impotente.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sancho_Panza :-D

725 nenikola nenikola | 14. června 2012 v 16:05 | Reagovat

drezína, jinak ovšem Vlasta Kurš:
Jen si nadávej, ty primitývku.
Moc a moc se mi líbí, že já u tebe zazvonit můžu, ale ty u mně ne. :-D

726 vlasta vlasta | 14. června 2012 v 23:18 | Reagovat

Tak to zkus.Můj názor na tebe je ze dne 16.4.
vlasta | 16. dubna 2012 v 14:15 | Reagovat

[708]::
Pavlunko,nestojíš mi ani za tu ránu z milosti.Za monitorem se vzteky umlátíš sám.Už jednou tě Hawelson odtud vyrazil stejně jako z fóra "u pramene" (ban pro Karbana).Pro oživení paměti koukni na příspěvky od 40 výše. Tak až tě zase něco pronikavého napadne,dej vědět.Smrdíš i z monitoru.
Trapně bavit dovedeš,to jo.
Měj se fajn. :D  [:tired:] [:tired:]

727 nenikola nenikola | 15. června 2012 v 9:45 | Reagovat

Vlastimil Kurš:
Prdel je v tom, že já klidně zazvoním, respektive za tebou přijdu a třeba si něco nechám zavařit.
Ty ovšem netušíš, jak vypadám.... :-D

728 bonasera bonasera | 8. března 2013 v 2:11 | Reagovat

[707]:zapomel si 8000SAC :-!

729 Vlasta Vlasta | 12. března 2013 v 23:12 | Reagovat

[728]:No teda,to je počteníčko!Teď ale nedokážu posoudit,jestli to píše mentálně retardovaný,duševně onanující paranoidní schizofrenik,nebo TROLL.
Ale on se ozve! :-P  ;-)

730 nenikola nenikola | 24. března 2013 v 17:53 | Reagovat

[729]:
Hele, Kurši, ty seš ale pako...! :-D

731 Vlasta Vlasta | 26. března 2013 v 21:31 | Reagovat

[729]:Nezklamal! :D  :D  :D
Máš v tom guláš Nenikolo Antibardine,alias Karbane,alias HE-HE,Pavlunko Zahradníčkůj 8000SAC z Lomnice nad Lužnicí.Pokazilo se ti snad tvoje hackerské nádobíčko,že ztrácíš přehled? Nebo že by Allzheimer?
Vlasta

732 nenikola nenikola | 29. března 2013 v 19:10 | Reagovat

Vlasta:
Já mám naprosto jasno a guláš máš ty, protože nemáš tušení, kdo jsem.
Zato já můžu u tebe doma zazvonit a nechat si něco zavařit, aniž bys ty tušil, že jsem to právě já. :-D

733 Vlasta Vlasta | 29. března 2013 v 20:11 | Reagovat

[732]:Tvému bráchovi cokoliv.Tobě 8000SAC ani" Ň ".Pozdravuj Harlejáře ! Howgh ! :-P  :D  [:tired:]

734 nenikola nenikola | 30. března 2013 v 20:34 | Reagovat

Vlasta:
Vlastimile Kurši, mého bráchu neznáš.
Nevím, co znamená 8000SAC, nikdy jsem se s tou zkratkou nesetkal.
Harlejáře žádného neznám.

735 Vlasta Vlasta | 31. března 2013 v 21:37 | Reagovat

[734]: [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

736 nenikola nenikola | 1. dubna 2013 v 8:48 | Reagovat

[735]:
Vlasta  =  Vlastimil Kurš, datum narození 18.6.1960
bydliště:     Tyršova 264, 37816 Lomnice nad Lužnicí

---
Já vím, kdo jsi ty, ale ty nevíš, kdo jsem já! :-D

737 Vlasta Vlasta | 1. dubna 2013 v 20:33 | Reagovat

[736]: [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

738 nenikola nenikola | 2. dubna 2013 v 11:00 | Reagovat

[737]:
Jen se směj, Vlastíku.
Já si k tobě zakázku klidně dám, až bude potřeba. a ty mi rád uděláš - ale ano, zaplatím, kolik bude dohodnuto. Kvalitu si taky zkontroluju, to se neboj.

Ale ty budeš houby vědět, že to byl nějakej nenikola, s kterým ses kdesi na interentu utkal....

739 Vlasta Vlasta | 2. dubna 2013 v 20:08 | Reagovat

[738]: [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

740 nenikola nenikola | 3. dubna 2013 v 15:43 | Reagovat

Vlasta:
Jsi primitiv, Vlastíku.... :-D

741 Vlasta Vlasta | 3. dubna 2013 v 17:03 | Reagovat

[740]:Smích- :-) Nuda- [:tired:] Nenikola 8000SAC- :-D [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

742 nenikola nenikola | 4. dubna 2013 v 14:54 | Reagovat

[741]: Kurši, kaňháš nesmysly.

743 Vlasta Vlasta | 4. dubna 2013 v 22:32 | Reagovat

[742]: [:tired:]  [:tired:]  [:tired:]

744 Jiří Wagner Jiří Wagner | E-mail | 5. dubna 2013 v 23:29 | Reagovat
745 nenikola nenikola | 6. dubna 2013 v 13:03 | Reagovat

[744]:
Jo, pěkný fake!
Ještě chybí blábol, že toho autora video sežral vlk, unesli ufouni nebo zabil tajnej agent.

746 nenikola nenikola | 6. dubna 2013 v 13:46 | Reagovat

[744]:Aha, Jiří Wagner - takže tyhle videa opět přitáhly takového malého českého podvodníčka! :-D

747 nenikola nenikola | 6. dubna 2013 v 13:51 | Reagovat

[744]:
Tady, Wagnere:

http://www.paradise.websnadno.cz/Informservis.html

Typický ohraný pokus o vytahání peněz ze zoufalců.... :-D

748 Jiří Wagner Jiří Wagner | E-mail | 7. dubna 2013 v 21:00 | Reagovat

Pane Nenikolo, děkuji za připomínku. ještě jsem párkrát naletěl, než jsem zjistil, že tudy cesta nevede. Bohužel ty stránky tam asi ještě budou trčet, neumím je dát pryč. Pokud někdo napíše, dozví se, že už to nedělám.
Co se týká volných energií nevím, jestli jsou nebo ne, dokud je neuvidím. Ta videa jsem tam dal, protože vypadají hezky. Neodmítám věci předem. Uvidím, co přinese čas.

749 nenikola nenikola | 8. dubna 2013 v 16:19 | Reagovat

[748]:
Ano, správně, byl to podvod.
A vy jste bohužel naivka.

Naivní je i myslet si, že čas přinese perpetuum mobile....

750 anonikola anonikola | 30. května 2013 v 13:04 | Reagovat
751 nenikola nenikola | 30. května 2013 v 17:55 | Reagovat

[750]:
To jsou ovšem jen plané kecy.

752 Fyzuk Fyzuk | 30. července 2013 v 10:06 | Reagovat
753 antonín antonín | E-mail | 18. září 2013 v 16:30 | Reagovat

1. RNDr. Vladimíre Přibyle CSc. ( spolek Sisyfos ) kdyby jste měl v sobě špetku slušnosti, nechal by jste studenta Horkého obhájit svou práci MEG , a vše by vyšlo najevo. Buď nefunkčnost a nebo funkčnost, to je jedno !!!! Vynaložil spousty času, energie a výpočtů k tomu, aby svou práci dobře odvedl . Bohužel je forma více než obsah , oháníte se přírodními zákony a lidské zákony porušujete .

754 antonín antonín | E-mail | 18. září 2013 v 16:30 | Reagovat

2. Důležitější než to co tady nehorázným způsobem obhajujete je lidská slušnost a vzájemná podpora lidská a zvláště ta akademická . Vaše egocentrická a profesní nabubřelost převyšuje objektivitu a základní pravidle vědecké metodiky. Nic jste nedokázal a nic jste neobhájil a také nemáte právo soudit druhé lidi. Jste lůza a internetový brouzdal s hroznou pověstí. Vaše činnost zde je ostudou vědeckého stavu a vůbec ostudou lidské společnosti,

755 antonín antonín | E-mail | 18. září 2013 v 16:31 | Reagovat

3. jestli se dělá věda anonymně a oponentní studie nejsou třeba dělat, je to opravdu o mafiánských praktikách . To je jeden z důvodů proč ateista nechce s Pekárkem nic mít . Struktury ze kterých vycházejí vaše kontakty zdroje a profesní začátky nejsou zrovna v pořádku. Doufám, že budete rychle stárnout a odcházet do důchodu a řada mladých lidí prokouknou tuhle vaši špinavou hru.. Nic dokládat nemusím a ani nebudu . Klidně se můžete zvencnout !

756 antonín antonín | E-mail | 18. září 2013 v 16:31 | Reagovat

4. Vy jste tvrdil, že meg nefunguje a že jste to dokázal . Tedy jak a kde ?

757 Rosta Rosta | 13. října 2013 v 22:01 | Reagovat

[714]: Poslední člověk, kterému bych něco ukazoval jsi ty. :-D

758 nenikola nenikola | 20. října 2013 v 17:23 | Reagovat

[757]: Seš vypatlaná palice.

759 maraz maraz | 16. prosince 2013 v 20:16 | Reagovat

[758]: co jsi ty za pacienta ole???)

760 nenikola nenikola | 29. prosince 2013 v 11:11 | Reagovat

[759]: Jsi primitiv a neznáš základní věci kolem sebe!

761 Juro Juro | E-mail | 22. ledna 2014 v 13:28 | Reagovat

Zadne planky, schemata ani obrazky nejsou videt vsechno ukazuje jen prazdne ramecky proste niiiiic [:tired:] kdo pomuze :-(

762 ROS797 ROS797 | E-mail | 13. února 2014 v 6:28 | Reagovat

[718]: PRESNE TAK PANE NENIKOLA CHYTRY (NENIKOLA) S NECIM NESOUHLASIM TAK TO NAPRÁSKÁM... TY SI OPRAVU TAKOVÝ HODNÝ A PŘEJÍCÍ ČLOVEK KOUKAM. Napraskám HHO a budu se z toho tesit.. kreténe to vyzkoušej a potom o tom piš....

763 nenikola nenikola | 13. února 2014 v 15:27 | Reagovat

ROS797:

Podvodník musí dostat, co mu patří.
Když blamuje lidi, ať dostane ránu.

HHO bublér do auta je nesmysl, jasný podvod. perpetuum mobile neexistuje a voda není palivo, nemá tedy smysl ji za jízdy rozkládat.

Nedávej tu rady někomu, když sám neznáš základní věci.

764 Mover Mover | 16. března 2014 v 23:41 | Reagovat

Pre skeptikov:
Minulý rok bola udelená Nobelova cena za Higgsov bozón. To je krok k potvrdeniu existencie Higgsovho poľa (ktoré je všade vo vesmíre).

Posladných min. 6 rokov je všetkými astrofyzikmi akceptovaná teória, že nami pozorovateľaná hmota a energia tvorí len 5% z celého vesmíru. Zostávajúcich 25 % je čierna hmota a teraz to príde: 70 %  je čierna energia.
Takže áno: v uzavretom systéme je súčet energií nulový (takze pri MEG by sa nejednalo o perpetum mobile, lebo v systéme je aj spomínaná čiarna energia).

765 nenikola nenikola | 18. března 2014 v 15:18 | Reagovat

[764]:Mover:
Meleš nesmysly.

MEG nemá co do činění s nějakou "temnou energií".

766 Smithg394 Smithg394 | E-mail | Web | 24. května 2014 v 20:47 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is bgfbefdcafeegegc

767 Katalog domů Katalog domů | Web | 26. května 2014 v 21:33 | Reagovat

Úvodem je zkouška toho, jak dobře ovládáte zákon zachování energie.

768 pdp7 pdp7 | 10. června 2014 v 14:45 | Reagovat

Opravdu nevím proč se kvůli logický věci jako je zachování energie musel vymyslet nějakej zákon :D Je přece logický že energie nemůže vzniknout jen tak z hovna. Ty některé perpetomobilní hovadiny, jak tu říká nenikola, si tu energii ovšem nevyrábí sami ze sebe. Ani nemůžou! Zcela nepochybně si jí odněkud berou.
Bylo by dobrý nenikolo, když už si tolik chytrej, abys tu vysvětlil co to teda je ta temná energie. Zvládneš to nebo je to pro tebe tvrdej ořech? :-P

769 Vlasta Vlasta | 4. listopadu 2014 v 21:55 | Reagovat

Nenikola Antibardin.... Alias He-He,Karban,páter Koniáš,dudlík,8000SAC.Absolvent VŠE Liberec,52 let,Lomnice nad Lužnicí Sádecká ul.Infantilní pošuk...Za 10 let příspěvků se nezmohl na nic jiného,než urážky... Chudák... :-P  :-?

770 sae sae | E-mail | 23. ledna 2015 v 1:30 | Reagovat

..a čo je to perpetuum mobile? :-)

771 viagra viagra | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 10:14 | Reagovat

Hello!
<a href="http://viagra4sildenafil.com/">viagra</a> , <a href="http://cialis4tadalafil.com/">cialis</a> ,

772 cialis cialis | E-mail | Web | 23. dubna 2015 v 22:18 | Reagovat

Hello!
<a href="http://cialis3cheap.com/">cheap cialis</a> , <a href="http://www.order3cialisonline.com/">cialis</a> ,

773 paroxysmal paroxysmal | Web | 20. června 2015 v 9:21 | Reagovat

pujcka primy investor bez zástavy :-?

774 viagra_canada viagra_canada | E-mail | Web | 6. července 2015 v 21:13 | Reagovat
775 order order | E-mail | Web | 7. července 2015 v 19:43 | Reagovat
776 viagra viagra | E-mail | Web | 22. září 2015 v 11:36 | Reagovat
777 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 29. října 2015 v 16:25 | Reagovat
778 juro juro | E-mail | 23. listopadu 2016 v 7:18 | Reagovat

Nevidim ani obrazky ani zchema. A tak clanek pekny ale bez alespon schema knicemu. Volna energie existuje a nejedna se o perpetum mobile. Ale o vyuziti energie s vesmiru ktere je sice dostatek ale i ta by se jednoho dne vycerpala pokud by ji odebiral cely vesmir. Jedna se tak o obri sklad cukru ktery muze pouzivat jeden mozna sto mravencu a pro ne je pak nevycerpatelny. Pokud by mravencu bylo miliardy pak by i sklad nebyl bez prisunu dalsiho cukru nevycerpatelny- A o tom to tk nejak je. :-D

779 Milan Milan | 5. ledna 2017 v 10:44 | Reagovat

Stavební lasery, které si ovšem najdou i jiné využití než při stavbě-

http://geoobchod.cz/stavebni-lasery-FC-C-167.html

780 Rusack Rusack | 13. ledna 2017 v 8:21 | Reagovat

Nabíječky, kabely a baterie pro váš iphone či ipad:

http://www.azpouzdra.cz/nabijecky-kabely-ipad-mini/

781 Mossi N lRug Mossi N lRug | E-mail | Web | 18. června 2017 v 10:05 | Reagovat

A new car is high on my list of priorities. A new TV is not high on my list.

782 Salash Salash | 24. prosince 2017 v 20:15 | Reagovat

Nejlepší zařízení má Deirones . Zajímal by mne názor nenikoly.

https://www.youtube.com/watch?v=zz-Lupbn7mc :-D

783 JamesLoony JamesLoony | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 23:59 | Reagovat

Since writing an outline can occasionally be tedious job since this is the location where you actually begin contemplating your essay seriously. Feelings that will save you from writing your book. Essay writing generally comes as a challenge for people that aren't accustomed to writing essays and it's an extremely enormous job usually for the students who don't have any type of experience in writing essays.
Content writing can also be a sort of essay writing, just you must be cautious using the rules, if you feel that it's possible to compose essay correctly then readily you may also write the content, it's not in any way a huge deal. It is the chief part of the prewriting procedure of an essay.
You shouldn't be worried because our college essay writing company is the best source to buy college essay services that are perfectly tailored. Apparently, a badly written article reflects the sort of service which you offer.
Besides this it's likewise significant or a writer to have the specific understanding about the subject of this essay so that he doesn't need to manage any trouble later on when writing the essay. Before writing very good article, one needs to clearly know what sort of article he or she's intended to write whether it's a journalism article, professional post, review article or post for a blog because each one of these kinds of posts have their personal specified writing styles. In the event you have any financial essay writing difficulty, let us know for we will aid you with writings which are quality and which are free from plagiarism.
Another thing to consider is that by applying an essay service like this one, you also run the danger of your instructor having a look at the article and discovering that it sounds nothing like your prior attempts. So, as soon as you are doing your assignment you should be aware you've put all essential information regarding your research. A student looking for quality financial research papers ought to go to an organization with a great reputation on filing its job punctually.
Whatever the consequences, the expression paper writing service industry will nevertheless grow. After moving through the business advice and terms and conditions, if you're happy with their services, you may pick a particular business. Many writing businesses won't turn away clients if they're just under what they're asking.
<a href=http://www.artepersiana.com/the-demise-of-conceptessay/>http://www.artepersiana.com/the-demise-of-conceptessay/</a>

784 Sanne_Pitstra Sanne_Pitstra | E-mail | 6. července 2018 v 13:01 | Reagovat

SLEVA pro Vás! Vaše RADOST, naše starost. Chytejte s Tropicem. Nikdo pro vaši radost nedělá více. Prohlédněte si nový NEWS . Už NEČEKEJTE! Pojďte si UŽÍT vaši RADOST s Tropicem! Prohlédněte si aktuální NEWS . Nikdo pro vaši radost nedělá více. <a href=https://rybydynamit.com/>rybydynamit.com/</a>  Tak jsem ji vzal na Jizeru a párkrát si s ní šel zachytat. K jednomu prutu jsem přihazoval klasickou slazenou kukuřici, k druhému tuto ochucenou. Měnil jsem místa, abych vyloučil náhodu, ale výsledky byly téměř vždy velmi přesvědčivé ve prospěch „Melegu“.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.