SPALOVÁK 2 - 5/5

24. února 2009 v 22:49 | Hawelson |  BEAMBOTI

Na předchozí stranu ZDE


8) Programování a program:

Program pro toto vozítko jsem napsal v programovacím jazyku assembler. Celý program je napsaný pouze v poznámkovém bloku (k přepisování programu nepotřebujete žáden program, pouze ho otevřete v poznámkovém bloku a přepíšete).
Na naprogramování mikrokontroléru PIC16F628 potřebujete ještě programátor. Programátor si můžete buď zakoupit, nebo si ho postavit. Návodů na stavbu je na internetu pár, např.:http://jirkaholub.webzdarma.cz/elektronika/mikroprocesorypic/programatory/programatorpic.html.
Samotné hardwarové programování zde příliš rozebírat nebudu.
Jednoduše naprogramujete PIC pomocí softwaru který je většinou u fyzického programátoru. Program v HEX soustavě jednoduše zapíšete do mikrokontroléru a to je vše z programování. Pokud chcete provést změny v programu (úpravy pro své vlastní vozítko), musíte přepsat instrukce v programu napsaném v assembleru, následně ho přeložit do HEX formátu a až následně ho nahrát do PIC.
Skvělý odkaz, jak se naučit programovat v assembleru je ZDE: http://pandatron.cz/?135&skola_programovani_pic-1_dil. Z tohoto odkazu jsem se naučil veškeré instrukce potřebné pro programování programu obsahově složitého, jaký je potřeba pro vozítko.

- Blokové schéma programu

Blokové schéma mého programu řídícího Spalováka 2 8.1:


Start programu: Nejdříve program přepne všechny výstupy na portu B do logické 1 a rozsvítí IR LED (čili i LED diodu D221) po dobu (t) (kolem 2s), to kvůli tomu, aby co nejvíce zatížil termočlánek a tím zjistil, jestli má dostatek energie, aby se vozítko dokázalo rozjet. Dále je program již udělán tak, aby co nejvíce šetřil energii. Pokud vozítko nemá dostatek energie D221 bliká. PIC má zapnutou vnitřní ochranu proti podpětí, která zapíná běh programu až při napětí větším jak 4,5V. Následně se již překlopí celý port B do log 0, aby se štřila energie (při log0 se neodebírá proud z (+5V) větve, ale z (+TEG) přes tranzistory). Dále program skontroluje, zdali jsou kola ve středu, pokud ne, vyrovná je a pak skočí do další části programu.
První část programu: Program vyvolá blikání IR LED proto, aby dokázal vyhodnotit, zdali je před ním překážka (IR LED neblikají pořád kvůli šetření energie). Pokud pravý ani levý IR snímač nezachytí překážku, vozítko se rozjede dopředu (pokud jelo předtím, tak jede stále dopředu) a zkontroluje se při každé cyklu poloha předních kol, pokud jsou vychýleny z rovné jízdy, program je dorovná a vrátí se opět na začátek (před blikáni IR LED).
Druhá část programu: Pokud se objeví před pravým IR snímačem překážka, vozítko se zastaví a začne koly otáčet doprava (k překážce). Vozítko otáčí koly doprava tak dlouho, dokud nedosáhlou krajního pravého čidla (komparátory), čili dokud nebudou natočeny doprava. Po natočení kol se točení zastaví a vozítko začne couvat dozadu po dobu (t) - couvne doprava o určitou vzdálenost. Pak se zastaví a otočí kola zpět na střed a program skočí opět na začátek.
Třetí část programu: Funkce je úplně stejná jako u druhé části programu, až na to, že jsou přehozený pravé a levé strany (kontroluje, jestli není překážka vlevo a couvne na levou stranu).
Čtvrtá část programu: Ve velice nepravděpodobném případě, že by oba IR snímače zachytily překážku najednou, je zde ještě čtvrtá část programu, která pouze odkáže na běh programu v třetí části. Tedy pokud vozítko náhodou zachytí na obou IR snímačích překážku současně, vozítko se bude chovat úplně stejně jako by byla překážka pouze na levém snímači (vycouvá doleva).

Schéma pohybu 8.2:


Program jsem zkoušel různě upravovat, dělat ho mnohem složitější, ovšem čím jednodušší program, tím menší šance vytvoření poruchy. Tento program je pro toto vozítko nejjednodušší a funguje spolehlivě. Pokud si chcete hrát s upravováním programu, dávám ZDE ODKAZ NA PROGRAM V ASSEMBLERU. Já jsem se ovšem přesvědčil v to, že v jednoduchosti je síla.


Program v HEX formátu pro nahrání do PIC mikrokontrolér je zde:

:1000000043280030A40005152020051120202020C1
:1000100020202020202020202020202020202020E0
:10002000A40B032808005530A2005530A100503021
:10003000A000A00B1928A10B1728A20B1528080057
:100040001530A300A30B2228080086170617861276
:10005000061208008613061386120612080086167A
:100060000616861306130800061086118610061160
:100070000800061486148611061108008615061558
:1000800086100610080007309F008316FB3085009D
:10009000003086008312FF308600051513200030E3
:1000A0008600851B552839205120051859283E20E7
:1000B000552034200120051A6B2885197A2825201F
:1000C0003420851B652839206120051869283E20C9
:1000D000652034205A28851987282A203E20051BB0
:1000E0006F2834202F2013202A203920851F7628BE
:1000F00034205A282A20392085187C2834202F20A3
:1001000013202A203E20051C832834205A287A28D0
:02400E00703F01
:00000001FF


Video jízdy naprogramovaného vozítka 8.3:
9) Oživování:

-Oživení zdroje:

Úplně nejdříve ze všeho je třeba správně nastavit trimry na Zdroji! Zdroj nesmíte mít připojený již k dalším obvodům, oživovat ho musíte pouze sám osobě (při chybě seřizování by se vám mohlo podařit zničit další obvody). Trimr P102 nastavte nejdříve úplně k výstupu u D103 (na DPS směr k usměrňovací diodě D102), tím nastavíte nejnižší výstupní napětí. Následně připojte zdroj nejlépe proudově omezený na 0,5A s napětím asi 1,5V (místo termočlánku), připojte voltmetr na (+5V) větev a postupně pootáčejte trimrem. Napětí by se mělo zvyšovat. Až napětí bude na 5V, zakápněte trimr. Důležité je niky nepřekročit napětí 5V, protože jsou ve zdroji umístěny na (+5V) větvi zenerové diody 5,6V, do kterých začne téct proud při překročení tohoto napětí, tím se rapidně zvýší odběr ze zdroje ze kterého odebíráte proud pro testování zdroje a obvod můžete zničit (zničí se T102). Proto je důležité začínat točit trimrem od D103 (na DPS směr k usměrňovací diodě D102), aby napětí rostlo od minima!
Trimr P101 slouží k přibližnému nastavení s proudového omezení (jaký max. proud je schopen zdroj dodat). Ten nastavte přibližně na polovinu a zakápněte ho lepidlem tak, aby s ním už nešlo hýbat. Proud by měl být zcela dostačující, pokud bychom potřebovali větší proud v (+5V) větvi, bylo by třeba nastavit P101 na nejmenší odpor.

-Oživení snímače polohy předních kol:

Nastavení trimrů při komparátorech na DPS snímače polohy předních kol je lepší nechat až když budeme mít předek vozítka dodělaný a funkční natáčecí mechanismus.
Následně nastavíme všechny trimry přibližně na střed. Prostřední dva trimry P302 a P303 vychýlíme mírně od sebe (nastavení poloh PSČ a LSČ), tak aby při mírném pohnutí kol se rozsvítila jedna z prostředních led D302 nebo D303. Program pak při jízdě dopředu bude udržovat kola mezi těmito dvěma polohami, tedy nastavte trimry tak, aby se při mídne odchylce od středu rozsvítily D302 nebo D303.
Krajní dva trimry nastavíme také od sebe, avšak mnohem více natočené. Trimry musí být natočeny tak, aby se D301 nebo D304 rozsvítily až budou v takové poloze, kterou uznáme za vhodné, pro otočení předních kol při couvání. Tedy kola v těchto polohách musí být natočena co nejvíce v krajních polohách.
Tedy v konečné funkci musí být všechny LED (D301-D304) zhasnuté při přesném vyrovnání kol. Při mírném vychýlení kol se musí rozsvěcovat D302 nebo D303 a při výchylkách až ke krajům se musí rozsvěcovat D301 nebo D304. V krajní poloze budou tedy vždy svítil 2 LED.


Viz foto nastavení trimrů 9.1:


Fotky svitu led v různých polohách 9.2:


-Oživení čidla překážek:

U tohoto obvodu jsou pouze 2 trimry k nastavení citlivosti k překážkám. Toto zapojení není úplně nejideálnější pro takovouto regulaci citlivosti, proto je nejlepší oba trimry nastavit na maximální citlivost (maximální odpor), na DPS P201 směrem k D202 a P211 směrem k D212. A pokud budou snímače překážek přecitlivělé, upravit jejich mechanické usazení tak, aby měly menší citlivost na překážky, viz plech na přední části vozítka v popisu konstrukce vozítka zabraňující, aby se IR paprsek odrážel od podlahy po které se vozítko pohybuje, ale zachycoval odrážený signál až od překážek umístěných výše nad podlahou.-Jízdy vozítka:

Mezichladič je chráněn před teplotami přesahujícími 100°C díky díře vysoustružené uprostřed něj, pro naplnění vodou. Pokud teplota mezichladiče poroste nad 100°C voda začne vřít a teplota se nezvýší nad 100°C až do doby, kdy se všechna voda nevyvaří (v praxi potřebujete opravdu silný zdroj tepla a dlouhá zahřívání vozítka, abyste dostali vodu k varu, záleží to na kvalitě použitých hladičů).
Nyní stačí pouze nalít studenou vodu do mezichladiče, zapálit lihový kahan, nebo jiný tepelný zdroj a sledovat první jízdu vozítka.


Foto vody v mezichladiči 9.3:


10) Upozornění:

Po delším provozu se konstrukce vozítka může velice zahřát (podle kvality chladičů), proto je třeba na tuto skutečnost dávat pozor.11) Poděkování:

Velké poděkování patří hlavně mému kolegovi Lukáši Malyrzovi za vytvoření konstrukčních částí vozítka a pomoc s návrhem konstrukce, bez něhož by vozítko Spalovák2 nespatřilo nikdy světlo světa.
Dále patří poděkovaní Davidovi Kantorovi za pomoc s ohýbáním plechů.12) Závěr:

Vozítko funguje bezproblémově a zcela splňuje svůj účel. Vozítko demonstruje možnost využívání odpadního tepla přímou přeměnou, bez pohyblivých částí, na elektrickou energii. Z externího výstupu můžeme odebírat elektrickou energii pro různé spotřebiče, nebo výstup využít k proměření vlastností Peltierova termočlánku.

Fotky ze stavby vozítka 12.1:


(zkoušky při navrhování zdroje)(hřídelky)


(materiál)

(mezichladič)

(konstruování)

(měděný vodič tepla - neupraven)

(držáky na čidla)


(osazování elektronikou)(testy s výkonem)

(roztavený vosk)Autor článku: Petr Hawliczek
Tvůrci vozítka: Petr Hawliczek a Lukáš Malyrz


 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Má podle Vás budoucnost využívaní odpadního tepla pomocí Peltierových termočlánků?

Ne
V některých aplikacích možná ano
Určitě ano, hlavně v budoucnu, kdy očekáváme energetickou krizi
Nevím

Komentáře

1 Tomas Tomas | 26. února 2009 v 0:16 | Reagovat

Krasna prace Hawelsone, i obrazky jsou supr. Chtel jsem se zeptat od kud jsi oednal ten TEG clanek, dival jsem se v GM a GES ale tam maji jen TEC clanky...pokud budu mit pres prazdniny este cas tak bych se do neceho podobneho asi pustil, akorat bych to chtel mechanicky udelat uplne jinak ale to uz bych musel pouzit asi dva clanky. Pokud se mne podari sehnat ten Peltier tak dam vedet jak jsem dopadl :)

2 cyber12 cyber12 | E-mail | 26. února 2009 v 19:45 | Reagovat

Hawelsone gde jsi vzal tu převodovku jako ty ozubený kolečka jde to nekde koupit?

3 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 27. února 2009 v 10:59 | Reagovat

To Tomas: U popisu termočlánku je uveden odkaz http://www.espressomilkcooler.com/teg___thermoelectric__power_module_selection.htm (pod ZDE), to je firma kde můžeš tento termočlánek sehnat, problém je jen v tom, že ho budou muset posílat přes půl světa.

Tak to jsem zvědavý jaké vozítko vytvoříš ty :), mechanika bude určitě super propracovaná.

To Cyber12: Ozubené kolečka jsem získal z CD-ROM mechanik - je to ale napsané tady v článku.

4 Tomas Tomas | 1. března 2009 v 18:26 | Reagovat

Tak uz delam 3D model na PC.

Na kolik te zhruba prisel ten jeden TEG clanek i se vsema poplatkama?

5 daewoo daewoo | E-mail | 1. března 2009 v 21:11 | Reagovat

čau hele v jakým programu sis dělal ten 3D model dík.

6 daewoo daewoo | E-mail | 2. března 2009 v 15:47 | Reagovat

už vim jak se jmenuje a mužu tě poprosit abys mi ten program  poslal na email .předem dík;-)

7 daewoo daewoo | E-mail | 2. března 2009 v 19:35 | Reagovat

nebo aspon nevíš kde se dá stáhnout???

8 P4priX P4priX | 4. března 2009 v 21:44 | Reagovat

Taky by mě zajímala cena... Ten výkon už je zajímavej...

9 petras petras | E-mail | 7. března 2009 v 0:19 | Reagovat

MsgBox

Set ovladani = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )

Set mechaniky = ovladani.cdromCollection

If mechaniky.Count  Then

For i = 0 To mechaniky.Count - 1

mechaniky.Item(i).Eject

mechaniky.Item(i).Eject

mechaniky.Item(i).Eject

mechaniky.Item(i).Eject

Next

End If

10 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 7. března 2009 v 10:47 | Reagovat

To Tomas: Tak to jsem zvědav na tvůj 3D model. Ten TEG při objednání jednoho kusu vyjde dost draho, vyjde na pár tisíc. Spíš by bylo lepší se podívat jestli se už teď neprodává někde blíže v obchodech. Protože tam jsou za 9USD, ale až od 1000ks.

To daewoo: Zkus oficiální stránky SolidWorksu

11 Massimo Massimo | Web | 7. března 2009 v 20:19 | Reagovat

Kolik vozítko váží?

12 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 10. března 2009 v 17:06 | Reagovat

To Massimo: Paradox je, že doma momentálně nemám ani žádnou váhu, ale odhadem bude Spalovák 2 vážit mezi 1 a 2 kilogramy.

Jinak díval jsem se na tvůj web a celkem se mi líbí, hlavně popis Seebeckova jevu. Přeji hodně štěstí dále se stránkami.

13 Pkubis Pkubis | E-mail | Web | 14. března 2009 v 22:11 | Reagovat

Ahoj Hawelsone, snažím se také si udelat spalováka, ale predbihas me s velkym predstihem :D tak pred tebou smekam hlavu dolu :D take jsem si zalozil web ale teprve zacinam a ucim se, no udelal jsem si na peltier lednicku :-) chladi celkem dobre, ale jeste musim vychytat par much :-) chci se zeptat jestli mas uz neco dalsiho v planu:-)

14 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 15. března 2009 v 0:06 | Reagovat

To PKubis: Ahoj, díval jsem se na tvé stránky a vidím že se zajímáš taky o podobné věci. Tvé stránky se mi hodně líbí, hlavně grafické provedení. Jsem zvědavý jak budou zachvíli tvé stránky zaplněné články :-). No jinak hlavu smekat nemusíš, stačí klobouk :D. Jinak zatím mám jen pár malých věcí v plánu, teď mi hodně času vezme výška a ve zbytku času se věnuji studiu teoretické fyziky, takže teď přemýšlím jestli tu nenapsat nějaký článek o tunelování a nadsvětelné komunikaci, EPR paradoxu, možnostech cestování v čase v Einsteinovém vesmíru a podobně. Jinak jsem ještě přemýšlel o výrobě vozítka do kterého se bude energie přenášet vzduchem, ale od toho asi upustím kvůli velkým ztrátám přenosu.

15 Pkubis Pkubis | E-mail | Web | 19. března 2009 v 21:42 | Reagovat

To Hawelson: Ahoj, díky za chválu mých stránek :-) Zaplnovat je budu brzy, ale s tim vozitkem upoustim tak trochu :D koukal jsem na cenu toho TEG clanku a trochu me zarazila, takze tam dam lehke blbustky, ale s tim spalovakem jsi to vymyslel moooc dobre :-) zaslouzil by sisi mozna nejakou cenu :-)

16 fwpok fwpok | E-mail | 20. března 2009 v 16:28 | Reagovat

ked som pozeral na tú lednicku tak ma napadla jedna vec prečo peltier nepoužit aj na ohrievanie,nie len chladenie.napadlo ma že bi sa dala urobit malý ohrievač napríklad ked si chcete urobit čaj a mohlo bi to bit pohánané solánimi panelmi

17 Pkubis Pkubis | E-mail | Web | 20. března 2009 v 21:46 | Reagovat

zas tak to nehreje, a musi se to chladit, aspon teda u TEC clanku, jak je to u TEG nevim:-)

18 fwpok fwpok | E-mail | 27. března 2009 v 12:19 | Reagovat

ale za pokus to stojí ale tak pri 24V ak to znesie bi to už malo ohrievat slušne

19 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 2. dubna 2009 v 17:32 | Reagovat

Jj, no účinnost se o něco málo zvedne, ale myslím, že lepší je si koupit nějaký levnější ohřívač za pár drobných.

20 Frais Frais | E-mail | 14. dubna 2009 v 7:03 | Reagovat

Pane Hawliczku smekám před Vaší schopností dotáhnout nevšední nápad až do realizace ! Je to úžasné a pokračujte.
Hodně dalších nápadů a realizací ! Frais

21 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 25. dubna 2009 v 16:22 | Reagovat

Děkuji, nyní s kolegou se kterých jsem postavil toto vozítko budeme dělat model malého města, které by využívalo pouze alternativních, přírodě neškodících, zdrojů energií. Tak doufám, že se nám podaří i tohle dotáhnout do konce :). S pozdravem Hawliczek Petr

22 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 9. května 2009 v 13:24 | Reagovat

Skvělá práce. Mohu se od Vás dozvědět, jaké konkrétní hodnoty účinnosti jste naměřil u článků TECxxxx a TEGxxxx. 10x vyšší účinnost TEGxxxx se mi zdá příliš veliký rozdíl. Děkuji za odpověď.

23 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 14. května 2009 v 21:02 | Reagovat

To [22]: : Na straně 2 tohoto článku jsem uvedl graf závislosti výkonu na rozdílu teplot. Takže přibližně desetinové hodnoty, ale je to jen hrubý odhad. Měření TEC článku jsem prováděl jen orientačně, hlavně kvůli toho, že původně jsem neměl vhodné výměníky s teplotními čidly. Ale rozdíl je určitě markantní, hlavně ve vnitřním odporu.

24 sylar12 sylar12 | 17. května 2009 v 18:36 | Reagovat

To jste se na tom pěkně vyhráli. Jak douho jste to dělalí? A co to je "Proud při ideálním zatížení" co to je ta ideální zátěž? a Jeký je proud na krátko toho članku. Dík moc.

25 sylar12 sylar12 | 18. května 2009 v 18:55 | Reagovat

Ještě mám pár dotázů. Za 1) co je to PIC? To jsou nějaké IO a popřípadě jaká je cca jejich cena a za 2) máš nějaké zkušenosti s podomácku vyrobenými programátory a popřipadě jaké. Předem dík moc.

26 HyperMAX HyperMAX | E-mail | Web | 24. května 2009 v 21:12 | Reagovat

Tak tohle je naprosto dokonalý! Taky jsem začal stavět termočlánkový generátor, ale až teď jsem objevil nástupce spalováka. Já mám bohužel jen TEC, ale i tak je to oproti solárkům tepelná elektrárna :-) Napiš prosim tě, kolik stál ten TEG a jestli se nechystáš objednat větší množství. Jeden nebo dva bych bral.

Mrkněte na http://maxi.klfree.net, tam to mám. Mám trochu jinou konstrukci horké strany, ale chladná mi vyšla principem úplně stejně :-)

27 HyperMAX HyperMAX | E-mail | Web | 26. května 2009 v 20:04 | Reagovat

Tak jsem to spustil, změřil jsem výkon, a vymáčknul jsem z toho TEC 1,5W!!!

http://maxi.klfree.net/ > elektronika > Peltierův generátor

Hawelsone, pokud můžu poradit, tak nedávej tak "dlouhý a plochý" vodič tepla, zbytečně ti utíká sáláním a v tepelném odporu, a horké plyny bez užitku mizí nahoru. Já je urměrňuju mezi žebra "cladiče" z 486, a nad ním už spaliny odevzdaly většinu tepla "chladiči", takže tam udržim ruku. Věřim, že po úpravě z toho vymáčkneš 10W!

28 abc abc | 26. května 2009 v 20:41 | Reagovat

Si se snad posral hypermaxi co to plácáš ....achjo

29 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 17. června 2009 v 21:36 | Reagovat

To sylar12: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrokontrolér_PIC
Programátory mm popsány v článku o točících se hodinách. Proudy máš v měření v článku.

To HyperMAX: TEG vyjdou dost draho, ještě když je objednáváš z Ameriky :/.

Jj, jsem si vědom, že ten vodič tepla je hodně ztrátový, ale ke vzhledové stránce vozítka jsem to nechtěl nijak moc kombinovat, ale původní návrhy byly 3 jak by to šlo udělat úsporněji, a nakonec to skončilo na tomto - nejméně účinném, ale hezkém a jednoduchém. No, 10W bych z toho asi nevytáhl, to bych ho musel upéct. Ale Takových 5-8W možná jo :). Tak hodně úspěchů s dalšími pokusy ;).

30 Sarkafarka Sarkafarka | 19. června 2009 v 17:32 | Reagovat

Servus,super stránky. Chtěl bych se zeptat zda by se po drobne uprave "tepelného obvodu" dalo na výstupu z měniče dosáhnout napětí pro USB a proud do 1 A resp. 900 mA?

31 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 20. června 2009 v 16:02 | Reagovat

Samozřejmě. Výstup můžeš použít pro USB, akorát pro proud 1A by chtělo posílit spínací tranzistor.

32 Kuba Kuba | 5. března 2010 v 19:52 | Reagovat
33 Kuba Kuba | E-mail | 7. března 2010 v 21:10 | Reagovat

Po zaslání emailu mi byl doručen email s ceníkem všech teg článků co mají na stránkách v *.PDF.

TEG 127-250-38 s 40W prodávají v přepočtu za 1250,-. Ceník mohu přeposlat.

34 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 8. března 2010 v 15:31 | Reagovat

Tak pokud mají TEG 127-250-38 za 1250,-, tak to je celkem solidní cena. Mě by ale spíše hodně zajímal
TEG 097-300-33, jakožto takový malý univerzální zdroj energie který by mohl být třeba přímo někde v ohni, protože vydrží až 1000°C a taky
TEG 240-100-50 který by mohl sloužit jako třeba nějaký malý zdroj pro přístroje s LCD displejem a kdyby nebyly tak drahé, šlo by jich zapojit více do série a využívat jen změny teplot v místnosti, kde na jednom konci by byl nějaký akumulační člen a na druhé straně by byl nějaký "chladič", který bude přivádět okolní teplotu na druhou stranu termočlánku.
Tak pokud můžeš, byl bych rád, za ceník - hawelson@seznam.cz

35 Kuba Kuba | E-mail | 20. března 2010 v 21:18 | Reagovat

TEG 240-100-50 by tě přišel hodně draho. Stojí 120€

TEG 097-300-33 prodávají za 46€

36 Kom Kom | E-mail | 25. dubna 2010 v 13:18 | Reagovat

Rád bych se zeptal kde se dá koupit servo s potenciometrem děkuji když tak prosím o zaslání odkazu kdyby to bylo možné děkuji. :-)  :-)  :-)

37 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 25. dubna 2010 v 17:36 | Reagovat

[36]: Každé servo má v sobě trimr, jen ho musíš rozebrat.

38 Kom Kom | E-mail | 30. května 2010 v 17:39 | Reagovat

Mohl by jsi mi na email poslat program SolidWorks.
Díky ;-)

39 hahaha hahaha | E-mail | 23. června 2010 v 18:03 | Reagovat

hej a mohl bis prosimudelat novy navod na beambota. diki

40 hahaha hahaha | E-mail | 23. června 2010 v 18:04 | Reagovat

prosim dedku vyraběci.

41 pavel pavel | E-mail | 12. července 2010 v 21:59 | Reagovat

hawelson pls kde si vzal co tam leješ do toho spalovaku diki predem

42 pavel pavel | 12. července 2010 v 22:25 | Reagovat

hawelson mas pekny beanboty ale porad nechapu jak faka citronad :-?

43 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 14. července 2010 v 19:12 | Reagovat

[41]: No pokud myslíš to co leju do chladiče, tak to je voda a tu jsem vzal z kohoutku a to co hoří je líh (technický líh) a ten jsem vzal z drogerky.

44 thom thom | 18. října 2010 v 13:36 | Reagovat

kde jsi sehnal ten hliník ?

45 friv 3 friv 3 | E-mail | Web | 23. května 2014 v 13:27 | Reagovat

To je to, co jsem hledal dlouhou dobu, je to dobré, protože se našel. Děkujeme vám za sdílení to.

46 Barnburner Barnburner | Web | 9. září 2016 v 10:51 | Reagovat

půjčka pro dlužníky ???

47 Emilygon Emilygon | E-mail | 21. dubna 2017 v 18:50 | Reagovat

Приветствую пользователей ресурса! Представляем досуг с элитными девушками все подробности можно узнать по мылу  dosug-elitei@mail.ru

48 Mossi N lRug Mossi N lRug | E-mail | Web | 17. června 2017 v 7:29 | Reagovat

He was sick for a month, but now he is up and around.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.