Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky

19. června 2009 v 19:11 | Hawelson |  KVANTOVÁ FYZIKA A FILOSOFICKÉ OTÁZKY
Nad touto teorií jsem přemýšlel s mým kolegou Filipem Elsnicem. Základem je lidské myšlení (podstata vnímání), protože to je pozorovacím elementem okolí. Nemůžeme vlastně ani říct, jestli okolí existuje, jestli je skládáno z atomů. Nevíme, jestli okolí není nějakým druhem simulace pro lidské vědomí a pokud je, kdo ho vytvořil.
Stvořitelé tohoto simulovaného okolí můžou být v podstatě dva. A to buď my sami nebo to může být nějaká inteligentní bytost která je nad námi. Ještě by tu mohla být třetí možnost a ta je asi nejpravděpodobnější a to je ta, že tím, že je nás, jako bytostí s možnosti vnímání je více uzavřeno v nějakém uzavřeném prostoru, tak každý si může vytvářet svou myslí určité změny v okolí (pouhou myšlenkou), ale tím že ostatní věří tomu, jak by to mělo být podle toho, jak jsou naučení, ovlivní výslednou pravděpodobnost, která bude průměrně vždycky stejná jako při stejných testech v minulosti.
Nastává pak otázka, co by se stalo, kdyby zde na planetě žila poslední živá bytost. Měla by pak snad neomezené možnosti? Mohla by pak úplně ovlivnit pravděpodobnost? To jsou otázky, které se prakticky asi nikdy nedozvíme.
Na první pohled se zdá možnost ovlivnit nějakou fyzikální věc pouhou myšlenkou šílená. Ovšem pokud se budete více zajímat o kvantovou fyziku, zjistíte, že toto všechno je zcela možné. Taky zjistíte, že člověk si vlastně ničím nemůže být jistý, že je úplně všechno možné a taky zjistíte, že nejen nic nevíte, ale ani o moc víc než to nic vědět nemůžete. Může vyvstat pocit, že lidé, kteří jsou méně vzdělaní toho vlastně ví o mnohem více. Je pak otázka jak se s takovými novými myšlenkami vyrovnat. A myslím, že odpověď je v následném nahlížení na pravděpodobnost, možnosti a na to, co je vše možné.
Každopádně kvantová mechanika říká, že pokud není nějaká částice pozorována, může být současně na dvou místech a až pozorováním určíme, kde se vlastně má "zhmotnit". Dělal jsem několik pokusů s pravděpodobnostmi, například u házení mincí a vyšly mnohdy zajímavé výsledky.
První testy, které jsem dělal byly pozorovány, a pečlivě zaznamenávány, kde jsem testoval rozdíl náhodné pravděpodobnosti hodu mince při intenzivním myšlení na to, na jakou stranu má mince dopadnout, a následně jsem prováděl ten samý test absolutně bez soustředění. Odchylky byly minimální, ale první základy mých myšlenek se vytvořily již zde. Kdy při tom, jak jsem intenzivně myslel na to jaká strana mince má padnout vycházela pravděpodobnost téměř přesně 50%, skoro pokaždé dopadla jiná strana mince. Zacož při házení mince absolutně bez soustředění která strana mince má padnout se pravděpodobnost mírně lišila. Někdy párkrát spadla mince na jednu stranu, párkrát na druhou a třeba při 20 hodech se pravděpodobnost pohybovala v rozmezí 45-55%, na rozdíl od soustředění, kdy byla odhadem 48-52%. Při delším pozorování by u obou testů nejspíše vycházelo číslo blízké 50%. Ovšem pak jsem přemýšlel, jestli pravděpodobnost více neovlivní, když mince nebude vůbec pozorována. Tedy udělal jsem pár testů, kdy jsem na úkon hodu mincí absolutně nemyslel, ani nijak nezaznamenával, a při tomto testování se již výsledky lišily velice rapidně.
Na první pohled se vám to bude zdát jako absolutní hovadina a věřím tomu, že pokud uvěříte, že to je absolutní hovadina, tak to taky hovadina bude, ovšem myslím, že kvantová fyzika nám právě nadhazuje otázku víry. Pokud jste se o ní nikdy nezajímali, nebo jste skeptik k možnostem, které nejsou podle většiny lidí pravděpodobné, tak ani nemusíte číst dále, nebo si to můžete přečíst jako fantasy a můžu vám říct že nic z toho není reálné, protože ani nebude.
Ovšem pokud věříte, že dokážete ovlivnit myšlenkou pravděpodobnost, tak můžete mít obrovskou moc, kterou si ani neuvědomujete. Teoreticky by bylo možné myšlenkou udělat cokoli, ale proč to tedy nejde? Jediná odpověď, která mě napadá je ta, jež vychází z našeho vnímaní otázky, jak je vytvořen náš svět. Pokud je svět vytvořený jak jsem považoval za nejpravděpodobnější a to bytostmi v uzavřeném prostoru které se navzájem ovlivňují, tak je odpověď patrná. Vytváříme si celé okolí, celou pravděpodobnost, celý časoprostor ze všech myšlenek všech bytostí uvězněných v tomto uzavřeném prostoru. Tedy pokud člověk uvěří, že má neomezenou moc pouhou myšlenkou, ovlivní tím jen jedna lomeno počet bytostí v tomto světě děleno 100, abychom dostali tu pravděpodobnost v procentech. Tedy pokud je zde nějakých 7 miliard lidí, ta pravděpodobnost je pouze 0,0000000142%. Což může být klidně srovnatelné s náhodnými chybami kvantových fluktuací, se kterými si teoretičtí fyzikové doteď neví rady a vymýšlejí na ně různé teorie všeho, jako strunovou teorii, M-teorii a podobně. Částečně sice sloučili silnou a slabou interakci, ale to, jak to tady na světě chodí, nevyřešili vůbec. Není ani vyřešena otázka jestli máme budoucnost determinovanou, nebo ne a pokud ne, tak jakým způsobem je umožněna naše svobodná vůle. Otázka svobodné vůle je vůbec jedna z nejtěžších. Další je otázka smyslu života, ale myslím, že když člověk ani neví jestli jsou jeho rozhodnutí náhodné, dané nebo opravdu svobodné, tak je těžko řešit otázku smyslu života u které musíme stavět na tom, že svobodnou vůli opravdu máme (jak jsem už jednou naznačil - velká výhoda nevzdělaných lidí v tomto oboru - prožijí mnohem bohatší život díky tomu, že neřeší tyto otázky). Mimochodem, když jsem zde už zmiňoval tu pravděpodobnost 0,0000000142%, velice by mě zajímalo, jaká je průměrná pravděpodobnost dokonalého funkčního předmětu, že se v něm vytvoří nějaká chyba za určitý čas (chyby způsobené kvantovými fluktuacemi). Kdo ví, možná se tyto pravděpodobnosti budou hodně podobat.
Pokud zmiňuji zde už tyto pěkné čísla, jedno z čísel, které mě nejvíce zaujalo, bylo 10 na -219. Toto číslo jsem slyšel na dvou místech, jednou v nějakém pořadu o vzniku života na zemi a podruhé na jedné přednášce věřícího člověka, který chtěl tímto číslem přesvědčit lidi v sále, že toto číslo pravděpodobnosti je moc malé na to, aby to tady vzniklo náhodně. Tu otázku samozřejmě asi nikdo z nás nevyřeší, jestli nás stvořil Bůh nebo pravděpodobnost. Ovšem pokud uvěříte, že nás stvořila pravděpodobnost, můžete se pak zeptat, kdo pravděpodobnost definoval a vytvořil toto - nevím jak bych to nazval, tuhle realitu, tyto zákony, tuto hmotu. Ovšem tady se vždy dostaneme do slepé uličky. Zajímavější je v tomto směru přemýšlet nad tím jaké všechny možnosti stvoření nás, živých bytostí, s vnímáním mohly být.
Zde už nebudu o nás chvíli mluvit jako o nějakých bytostech, ale jako o lidech, protože těmi bezpochyby jsme, tedy alespoň za předpokladu že tomu uvěříme, je ovšem málo lidí, kteří by tomu neuvěřili. Ale to že tomu všichni věří může být tvořeno právě tím, že tomu všichni věří, ale zajímavé je že se s touto otázkou nedostaneme do bludného kruhu, ale jen do jakéhosi bistabilního klopného obvodu (kdybych použil přirovnání k elektronice). Zjednodušeně řečeno, tím že většina lidí něčemu věří, přenášejí i nevědomě tuto víru na ostatní lidi a tak se v některých otázkách lidé drží na jednom tvrdém názoru.
To byl jen takový úvod, abych vás seznámil s myšlenkovými postupy, které jsem s Filipem v této konverzaci vedl. A nyní se už můžu dostat k celkem jednoduchému vysvětlení toho, jak mohl tento svět vzniknout s přičiněním kvantové mechaniky. Nebude zde teorie velkého třesku, ani minulost, protože kvantová mechanika říká, že máme nejen neurčenou budoucnost, ale částečně taky říká, že také minulost nemusí být tak přesná jak si ji představujeme. Stačí se jen zamyslet nad Feynmanovým sčítáním přes historie. Vlastně pokud si myšlenkami vytváříme realitu okolo sebe, tak zde je ten problém že nás, lidí, je tu více. Takže si navzájem vytváříme překážky, protože věříme, že tu ty překážky jsou. Třeba všichni věří, že život je ohraničený časem, tak se to prostě stane realitou i pro toho, kdo by tomu vůbec nevěřil, protože druzí mu to tím způsobem vnutí. Takže naše teorie zní:

Na počátku (ať už existuje klasický čas nebo ne - říkejme tomu třeba kvantový čas) tu bylo pár bytostí které se už začaly nudit tím, že všechno co jim přijde na mysl se stane realitou. Tak si začaly uměle vytvářet překážky, které musely řešit, aby se něčím zabavily. Vymysleli si něco jako je čas (čas z našeho pohledu - posloupnost toho co se děje), vymysleli si náš trojrozměrný prostor, vymysleli si hmotu atd… Problém nastal v tom, že když si ty bytosti nadefinovaly tyto problémy, tak je musely vyřešit, dřív se z toho svého vytvořeného světa nedostaly a byly jeho otrokem. A tak nějak mohlo vzniknout to, co teď vnímáme kolem sebe. Vysvětlovalo by to to, proč nemůžeme zodpovědět základní otázky. Vysvětlovalo by to to, proč je na světě tolik rozporů, které nějakým záhadným způsobem dohromady fungují, mohlo by to vysvětlovat vše. Pak je ještě jedna možnost a to ta, že ty původní bytosti jsou pořád svobodné, ale že vytvořily své "kopie" (potomky, nebo jak to nazvat) a teď se už nenudí protože můžou pozorovat jak se tu trápí ony, můžou s nimi prožívat jejich problémy a můžou se jim smát, když chtějí najít smysl života, který možná neexistuje, možná si ho vytváříme sami, možná je tak jednoduchý nebo naopak tak složitý, že na něj prostě nemůžeme přijít. A nebo se smyslem života to bude podobně jak to popisuju v článku Otázky předurčené budoucnosti a svobodné vůle , kde naznačuji že to co si myslíme, že celý obsah našich vědomostí celým obsahem není, a těch pár myšlenek které neznáme nám nedovolí zjistit co je vlastně pravým smyslem života, můžeme jen předpokládat a hádat. Ještě to ale může být tak, že kdybychom poznali smysl života, tak bychom nedělali takové hovadiny, jako děláme doteď a ty bytosti z hůry by už neměli divadlo, už by se neměli komu smát, tak nám do mysli zakódovali to, abychom nebyli schopni tuto otázku vyřešit (a k ní ještě možná pár dalších - ale může to být klidně i 99%, ale jen toho mála jsme si všimli). Tak jako když naprogramujete počítač tak, aby nebyl schopen spočítat výsledek 2. Můžete mu zadat kolik je 1+1 nebo 1,5 + 0,5 nebo kolik je odmocnina ze 4. Ale hodí prostě error, neznáma operace, nebude si s tím vědět rady, i kdyby to měl jak pod nosem. Nebude mu to dávat smysl! Tak možná je otázka smyslu života úplně jednoduchá, tak jako kolik je 1+1, ale prostě naše mysl má tuto informaci o výsledku zablokovanou.
Každopádně ale nemůžu říct, jestli je vůbec něco reálného z toho co jsem právě napsal, avšak kvantová mechanika připouští, že ano. Čili možná jsem si tu minulost jen vytvořil tím, že jsem to tu napsal.

Obrázek toho jak by mohly být tyto myšlenky zobrazeny v grafu závislosti prostoru (reality) na čase/kvantovém čase:
Kdo ví, jednou až budeme znát odpověď se možná budeme smát tomu, co jsme vytvářeli za různé alternativy, jak to s tím našim světem vlastně je, a přitom jsme byli úplně mimo anebo úplně blízko, ale měli jsme jen tu odpověď nepřístupnou.

PS: Pro ty, kteří věří pouze čisté realitě říkám, že je ten text absolutní výmysl a pro ty co jsou otevření novým možnostem a hledají pravdu jak to tu opravdu je říkám taky, že je ten text absolutní výmysl, avšak s tím, že to co je v něm napsáno MŮŽE být reálné a že MŮŽE být reálné všechno, to jen záleží na nás.

Autor: Petr Hawliczek
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Vorlando Vorlando | E-mail | 19. září 2009 v 13:00 | Reagovat

V té anketě chybí možnost "nevznikl, trvá věčně", tak jsem dal "jinak".
Mimochodem, obrovskou moc mít nebudete, ať už věříte čemukoli. Tu má jenom Neo.

2 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 21. září 2009 v 21:20 | Reagovat

[1]: Hmm, to je zajímavá teorie. Zajímalo by mě jen jak jsi k ní došel. A jestli bys našel nějaký smysl naši existence ve své teorii..

Jj, tak si musíme dávat pozor na Nea, hlavně aby nemyslel na nějaké hovadiny :D.

3 Marty Marty | 28. října 2009 v 0:32 | Reagovat

fiiha tak to mi pekne protcilo mozkovy zavity. ale super text, hele smekam. doted sem slysel slovo kvantova mechanika, nebo alternativni reality jen ve Stargate :D takze sem na to jen cumel co to muze znamenat. fakt super, tak nak to chapu. takze (podle kvnatove mechaniky)kdyby uplne vsichni lidi na planete mysleli na to stejny- aby se treba v Praze na Vaclavaku na dlazdice treba 323,XYZ objevil tenisovy micek, tak se tam proste objevi? nebo spadne z nebe? a v tom me napadlo podle kvantove mechaniky by vlastne lidi mohli vytvaret treba Jine civilace na jinych planetach? vytvorit plnatu uplne stejnou jako planetu zemi , mezi kterymi by byl tunel, do kteryho kdyby se vstoupilo( no tunel, dejme tomu hvezdna brana :D) tak by byl hnedka na Zemi c.2? Tyjo ta kvantova Mechanika fakt nejde pochopit, je to fuska. a Videls jsi film Boogeyman 3? diky tomhle clanku sem vlastne castecne pochopil oc tam slo. no zkus mrknout ted se mi to nechce vysvetlovat. jinak jeste jednou diky za clanek je to fakt zajimavy! PS: sory za chyby ;)

4 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 31. října 2009 v 21:42 | Reagovat

[3]: No, ono je to složité, ale záleží na tom, jaké možnosti dokáže zrealizovat lidská mysl a ten text je založen na tom, že dokáže zrealizovat vše tím, že ovlivní kvantové fluktuace právě tak, jak to chce mysl, která je upřená na určitou myšlenku změny v realitě. Já osobně si myslím že naše podvědomí toto všechno ovládá a že třeba mniši, kteří trénují svou mysl dokáží opravdu částečně ovládat realitu. Pak je otázka zhroucení kvantové funkce funkce při pozorování ostatními...

Ale hodně zajímavá je ta myšlenka vytvářená jiných civilizací na jiných planetách a třeba i reálné hvězdné brány. Tedy s tou hvězdnou bránou by byl větší problém, ale s těmi civilizacemi vzdálenými x světelných let od Země by to bylo hodně zajímavé. Možná, že kdyby všichni věřili, že na nějaké planetě existují třeba Asgardi, tak by se tam opravdu zhmotnili i s celou jejich historii (myšlenkou bychom ovlivnili celou vývojovou historii). Ale zajímavé je, že v těch filmech rozebírají možnosti těchto možností a taky jejich možné dopady v budoucnosti (někdy i v přítomnosti). Každopádně pokud více jako lidstvo porozumíme kvantové fyzice, tak dostaneme obrovskou moc a budeme moci využívat obrovská množství energie. Otázka je, jestli jsme už na to připraveni (já si myslím, že nebudeme nikdy, ale ať už to je jakkoli, tak to si prostě nevybereme, to máš stejné jako ve welšským rybím bufáči).

5 Enigma.1 Enigma.1 | E-mail | 26. ledna 2010 v 22:04 | Reagovat

Tak tento článek jsem si přečetl s chutí, problém je ale v obecnosti uvažování o důvodech, smyslu a vzniku našeho společného "bytí". Je to strašně široká otázka s nemožností stoprocentí kontroly správnosti odpovědi. Tím pádem(připustímeli kvantově uvažujíce, že je možné prakticky všechno) je počet pokusů vytvořit odpověď nekonečný. Budu se tedy držet obecného pohledu a uvedu pár dalších "srandovních" možností. 1.reálný jsem v tomto prostoru jenom já,vy ostatní jste "robůtci" a já se zde bavím a záměrně mám zbytek vědomí odpojen(trochu sobecké) 2.všichni jsme účastníci výběrového/přijímacího řízení mimo tento prostor a je nám záměrně symulováno prostředí/prostor/různé životní podmínky/ právě proto, abychom se "vnitřně" projevili ve  vzniklých situacích, které musíme řešit naším podvědomím vloženým sem z "venku" bez zásahu našeho vědomí ponechaného "tam" (venku nás čeká nebe/peklo) 3.jedna realita tvoří druhou, v kruhu zapojené do sebe. Tj. již tady někde v našem prostoru je místo(např.jedna z černých děr) kam padají postupně všechny informace této reality a tvoří se další realita ve které je také takové místo na informace a tak dál a na konci je zase ta naše realita ve které je.....(nesmysl, celej ten kolotoč musel mít také důvod vzniku..) 4. celé to pro NÁS nemá smysl, jsme takový Simíci pro zábavu toho venku a jak "TO" někdo vypne máme porde.i a nikdo nám to nevysvětlí...nebude komu(sebepodceňující) 5. Je to hra na vybíjenou 6ti mld. lidí, kteří navzájem ovlivňují svým myšlením realitu a kdo zůstane poslední vyhrál a může všecko(války jsou nutné(fuj))..6. ......745. ...1025. ....(jak se na klávesnici píše ležátá 8 ?) Jinak k uvažování a četbě teorií kvantové fyziky, mě kdysi přiměla jiná teorie "Evoluce živočišných druhů". Pročetl jsem si hodně od zastánců i odpůrců a docela dost to hapruje. Pokud "přírodo-vědci" jednou připustí, že vznik energie/hmoty je jádrem pudla, nebudou se pak pokoušet složit puzzle v míchačce na maltu.

6 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 4. února 2010 v 19:43 | Reagovat

[5]: Děkuji za velice hezky rozebrané jednotlivé pravděpodobné pohledy.

nejčastěji jsem přemýšlel o úhlu pohledu který jsi označil číslem 2 (výběrové řízení). O prvním jsem taky často přemýšlel a je to velice zajímavé si představit, že žádné vědomí okolo není reálné jen to "moje".
4 je hodně pesimistická, ale pokud se na to člověk podívá (tak jak jsme my evropani zvyklí) z "racionálního" pohledu, tak je to nejpravděpodobnější možnost.

Ale poslední dobou se mi nejvíce líbí ta myšlenka "hry na vybíjenou" jak jsi to označil. Ale myslím si, že ta hra bude nějak více propletená.. Ale to se dozví až poslední žijící člověk, který bude moct cokoli :D.

Ano tyhle všechny myšlenky jsou tak trochu jako skládání puzzlí v míchačce na maltu, ale ono mnohdy se člověk lecos dozví, jak se dívá na ty chaoticky se převracející dílky puzzlí v míchačce :).

Jinak ještě jednou děkuji za komentář. Myslím že tento komentář byl nejpřínosnější ze všech které na těchto stránkách spočinuly.

7 vojta vojta | E-mail | 10. srpna 2010 v 21:18 | Reagovat

to co tu popisuješ je jeko matrix

8 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 29. srpna 2010 v 12:23 | Reagovat

[7]: No v podstatě to tak je :).

9 miso miso | 30. listopadu 2010 v 18:39 | Reagovat

Ja myslim ze vsechno je tak jak to je popisane v abrahamovem uceni....ze sme nejakym prodlouzenim nefyzickeho....a nasim poslanim je radost a laska ...a kdyz mame zle pocity tak to nefyzicno nam rika ze tohle ne....naopak kdyz mame super pocity tak takhle ano :)sme tu vjecne a kdyz "zemreme" tak sa jen vratime do nefyzickeho stavu nejakej energie ...a pak si vybereme znovu nejakej fyzicky stav a nas nefyzicky stav nas bude usmjernovat na nasej ceste. Tak to je asi sem te nerekl vjedecky a neodpovidal na nejake vjedecke otazky...ale takto mi to vyhovuje :D

10 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 7. prosince 2010 v 22:11 | Reagovat

[9]: Je zajímavé že ti vyhovuje to, že si pak vybereš znova nějaký fyzický stav, to zase nevyhovuje mě :). Ale s velkou pravděpodobností je to za zdí přes kterou nemůžeme nahlédnout, za zdí s rychlostí světla od nás? Nevím jestli je to správný fyzikální popis, lépe by možná bylo řečeno za Einsteinovým světelným kuželem. Prostě místo ze kterého nemůžeme dostat informaci.

11 nevim nevim | E-mail | Web | 15. prosince 2010 v 18:31 | Reagovat

kravina!!!! je to moc dlouhi cteni tak to smazte :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

12 nevim nevim | E-mail | Web | 15. prosince 2010 v 18:33 | Reagovat

takovou kravinu sem jeste nevidel O_O  O_O  :D  :D

13 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 8. ledna 2011 v 2:29 | Reagovat

[12]: To by mě zajímalo co čteš za kraviny..?

14 Suchoř Suchoř | 8. ledna 2011 v 12:41 | Reagovat

svět nemusel vzniknout, on zde může být věčně s určitými základními vlastnostmi hmoty které poznáváme jako zákony, konstanty.
Představa o stvoření světa Bohem nebo Tvůrcem vede jen k řádově složitější otázce a to jak mohli vzniknout oni. Kreacionismus nic neřeší, jen přesouvá otázku výš.

15 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 9. ledna 2011 v 11:07 | Reagovat

[14]: Velice pravdivá myšlenka, možná že klíč je právě na druhé straně. Jenže kde je pak ta druhá strana? Svět byl vytvořen snad ničitelem? Myslím že kreacionismus pak zbývá asi na nás samotných.

16 Átma či Brahma Átma či Brahma | 10. února 2011 v 22:25 | Reagovat

stava se mi ze se zamyslim jak by se veci mohli stát a ony se presne takto stanou... jsou to normalni kazdodenni veci , ja jen jak kdyby tim ze se nad tim zamyslim nejak, tak umoznim , ze presne takhle se ta vec sebehne... :-D

17 Átma či Brahma Átma či Brahma | 10. února 2011 v 22:30 | Reagovat

je to zajímavé no, muzes tu situaci vytvorit uplne jak chces i pro jine lidi, jen musis spravne odhadnout a pouzit co je v nich... nejduležitější je ten pocit - že je to možné, že by se to mohlo stát i normálně :)

18 Átma či Brahma Átma či Brahma | 10. února 2011 v 22:36 | Reagovat

a je uplne jedno s jakym zamerem si to prejes!! jestli s dobrym nebo spatnym, nebo uplne zbytecnym , jen snad aby sis overil , ze to jde :) muzes v cloveku videt neco spatneho a pripravit mu situaci aby se to spatne v nem projevilo a uvedomil si to... nebo jinemu takovou aby vyniklo jeho dobro... :) je to jen na tobe, dobro a zlo nebo tvé pohnutky, jsou hraním s pravděpodobností v tvých rukou :)

19 Hawelson Hawelson | E-mail | Web | 15. února 2011 v 11:18 | Reagovat

Ano, je to v podstatě jen o tvé víře, dobro a zlo už je pak jen názor na věc, objektivně dobro a zlo neexistuje.

20 lenule lenule | 1. března 2011 v 9:59 | Reagovat

Bylo by úžasné najít kanál časem a tvořit okamžitě v této dimenzi. Proč to nejde? Myslím, že je třeba určitého rozpoložení mysli,spojené s prožitkem,který dokáže ovlivnit naše DNA a tím měnit realitu kolem,sebe,protože v sobě něco změníme tak zásadně,že to bude mít vliv na všechno. To, že lidé se navzájem ovlivňují a pak tím žijí jakoby ve stejné realitě,rezonuje množstvím lidí, ale dá se vymanit,jediným způsobem, vyeliminovat strach,tuto emoci,která má destruktivní vliv na vše co je ve vesmíru obsaženo,hlavně má vliv na naši DNA,což je zřejmě prazáklad všeho. 90% lidstva žije ve strachu,obavách a pochybách.

21 lenule lenule | 1. března 2011 v 11:12 | Reagovat

Čím víc člověk o kvantové fyzice přemýšlí,tím šílenější myšlenky ho napadají. Otázka budoucnosti,reality,která je tvořena našim myšlením,tak zkusme to vzít od podlahy. Vše ve vesmítu je tvořeno částicemi a ty jak víme se projevují jako částice nebo vlny,když to řeknu jednoduše. Na vše působí mysl nebo myšlenky. Je však myšlenka vlna nebo částice? Pokud je z částic, s čím rezonuje a pokud je vlna jak rezonuje? Pokud myšlenku cíleně zaměříme na něco cíleně zaměřeného,může rezonovat,pokud je myšlenka vlahá,nedáme jí příliš šancí. Možná je to stejně šílené jako ostatní dohady, ale položme si otázku,co to vlastně myšlenka je. Od myšlenky se vše odvíji,někdy se zhmotní,někdy ne. Proč? Někdy je to stále,jindy nikdy. Někdy téměř hned,jindy za čas. Jestli jsou myšlenky částice,vibrují,reagují s dalšími částicemi a vytvářejí svými seskupeními hmotu nebo okolní prostředí tak jak je ze své reality známe,je to šílené? A pokud jsou myšlenky jen vlny,pouze projdou,mohou být ovlivňovány jinými vlnami,měnit směr,zrychlit či zpomalit a mohou se stát částicemi? Za jakých podmínek? My lidé jsme shluk částic,které vibrují a tak se můžeme domnívat,že myšlenky jsou také částice a vypouštíme je ze sebe jako proudy částic,které hledají další částice s kterými mohou rezonovat. Pokud myšlenka vyjde jako částice a z nějakého důvodu se poté změní ve vlnu,co z toho pro nás vyplývá?

22 (-_-)--- (-_-)--- | E-mail | 10. září 2011 v 18:54 | Reagovat

velmy zajímavá teorie dokonce si myslím že nejak tak to skutecne bylo...pak ale přichází další otázka která sahá za naše vědomí, a to kdo stojí za vznikem a fungováním těhle bytostí? a jestly za němy stojí nejaka inteligence, tak jaká a co stojí za ní? s toho viplívá že jestly nemůže neco vzniknout z ničeho pak to musí jít do uplneho nekonečna za vším stojí něco vyšího...leda že by něco mohlo vzniknout zničeho (což si nemyslím) by tomu bylo jinak. ;-)

23 roman roman | 25. září 2011 v 21:57 | Reagovat

[22]:ano, stojí za tím ta inteligence-Bůh.
a my nejsme ve skutečnosti od té inteligence odděleni, jenom se nám to jeví že ano a tomu se říká žít více, nebo méně v iluzi-nevědomosti. a tato nevědomost například může býti dejme tomu z hlediska počtáře od 0 procent do 100 procent, a těch 100 procent je stav bez iluze. dejme tomu, nebo vemme za fakt, že existuje tak univerzální jemná energie- síla- zákon- inteligence- vůle- Bůh, že tato inteligence je univerzální substance, z které jde vytvořit všechno-může býti vším, tedy i energií mysli, zkrátka může na sebe vzít jakoukoli formu i vlastnost. a ta naše hloupá mysl musí pochopit, že může býti pouze třírozměrná. když se mysl
hýbe-myslí, tak je pouze dvojrozměrná, to znamená na základě minulosti, vytvoří budoucnost. čas je vzdálenost mezi jednotlivými myšlenkami-vzruchy-obrazy- emocemi. třetí dimenze mysli, přítomnost je mysl bez myšlenek, to znamená nepohyb neboli čistá mysl. aby mysl pochopila čtvrtou dimenzi bytí musí pochopit, že aby pochopila, tak musí být v přítomnosti, tedy v klidu, bez činnosti-pohybu- nemyslet. pak se postupně zjemní naše vědomí a pozornost a probudí se v nás čtvrtá dimenze energie, které se říká ve východní filozofii energie Kundalini.vědomí které se pohybuje je naše pozornost, pozornost když se nepohybuje se nazývá - čisté vědomí-inteligence. energie-síla Kundaliní nám může ve svém aktivním aspektu ukázat cestu nebo vědění, kdy jsme ve stavu, že chápeme smysl naší existence, viz blíže např. www.nirmala.cz . :-) energie Kundaliní je jemnější než naše mysl-je nad myslí. ona je tou když to zjednodušíme, kdo je ta inteligence-řád, logos. můžeme si ji uvědomit a vnímat její projevy a vlastnosti, a poznávat ji. :-D ona vlastně řídí všechny autonomní- nevědomé funkce v těle, je tím řádem samotným. je to logos v nás. pokud tedy nežijeme v souladu s logosem- řádem, vzniká neřád, tedy chaos-smrt. cesta života je nalézt v sobě smysl-řád, který je v souladu s přírodou- logosem. :-)

24 Kuča Kuča | E-mail | 21. listopadu 2011 v 13:16 | Reagovat

Bych se vůbec nestaral o to, co je pravda a co ne. Ale radši toho využiju! :D

Ale když si to tak vezmeme, tak vlastně co když všechny špatný věci co se nám v životě staly, udělalo naše podvědomí. Protože jako malé děti jsme si přáli "chci být stejně moudrý jako támhle ten borec"

A co se nestane, v průběhu života, kdy si přestaneme všímat že naše mysl je realita. Příjdou špatný věci, ty špatný věci nás poučí, my máme pocit uvědomění ale zároveň i toho, že možnost uvědomění mohla proběhnout úplně jinak. Bez této špatné události.

To může vysvětlovat, proč nový fanoušci Tajemství a Abrahamova učení jdou k úspěchu tak pomalu. Ale zase ta rychlost vítězství závisí jenom na nás. Pravdou je, že když ovlivňujeme pozorovatele v něčem zásadním co omezuje jeho svobodu asi nejde.

Myslím že každý může říct:

"Jsem bohem, v existenci bohů" :D

25 Michal Michal | E-mail | 6. května 2012 v 13:25 | Reagovat

Velmi, velmi mě zaujal váš web. Zabíváte se zde otázkami, nad kterými mě bolí hlava už dlouho....co to je realita kolem nás, jestli existuje svobodná vůle, proč tu jsme atd atd atd. Soudím, že jste přečetl mnohem více knih s tématikou kvantové mechaniky a vyznáte se v této problematice mnohem více než-li já.....jsem v tomto celkem nováček.Co ale ve mě způsobuje značné vzrušení je to, že úvahy plynoucí z přemýšlení o důsledcích kvantové mechaniky na nahlížení co je to svět okolo a vůbec na otázky "proč" se velmi podobají úvahám ohledně teorie prázdnoty, což je ústřední dogma Buddhismu. Vím, že o těchto otázkách mnohdy velmi zapáleně diskutoval J.S.Dalajlama s předními fyziky, protože si všímal toho, že kvantová mechanika má s teorií prázdnoty velmi mnoho společného. Buddhistická teorie prázdnoty, to znamená teorie o tom, že neexistuje nic bez příčiny a vše existuje a vyvstává pouze jako důsledek působení mnoha příčin a podmínek a též v závislosti na vnímání mysli, myslím nachází úzké paralely s kvantovou mechanikou.Buddhistická teorie také například říká, že svět ve kterém žijeme je utvářen "očekáváním", "úrovní" nebo též "vnímáním" všech bytostí, které existují. Takže realita je doslova tvořena tím, jak ji vidí "většina". Není pevně daná, ale je závisle vzniklá. Proto buddhismus razí tzv. střední cestu, kdy popírá absolutní nihilismus tím, že dokazuje, že věci existují protože vyvolávají důsledky, ale zároveň mluví o "prázdnotě" všech jevů, protože povstávají pouze v závislosti na jejich příčinách a nijak jinak neexistují. Vyvstává tedy před námi svět plný možností, svět který je pro každého jiný a přesto stejný, svět který se neustále mění a přelévá, svět, ve kterém realita má nějaký zvláštní vztah k "mysli" a bez ní těžko říct jestli existuje. Podle teorie prázdnoty asi existuje i bez vnímatele, ale není pak ničím:-)

26 Marek Marek | E-mail | 15. února 2015 v 15:17 | Reagovat

zajimavé, ale místo přemýšlením a urchlováním vzniku šedých vlasů nad tímto problémem, bych radši volil podívat se, co nám píše o tomhle Bible. V Bibli je počátek i konec celé země. :-P
Člověk nemusí být věřící, aby se do ní kouknul, je tam spousta MOUDRA..kdo neskusí, neví prostě.. 8-)  :-)

27 Lukáš Lukáš | E-mail | 16. února 2015 v 2:03 | Reagovat

Ahoj. Velmi zajimava teorie. Jen se pokusim spetrit ji jeste malinkatou myslenkou. Pokud veskere vnimani sveta je tvoreno kolektivnim vedomim a vnimanim sebou vytvorene realit. Pak nas nekdo kdo veri teto teorii muze ovladat vkladanim vlastnich prani a tuzeb do medii, filmu, knih a pribehu, ktere lidi ovlivnuji ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.