Záhady kvantové fyziky

3. srpna 2009 v 21:18 | Petr Hawliczek |  KVANTOVÁ FYZIKA A FILOSOFICKÉ OTÁZKY
V tomto článku vás seznámím s pár záhadami kvantové fyziky, které by se zdály s logickým přístupem k vesmíru absolutně nesmyslné. Účelem tohoto textu je uvědomit si alespoň z malé části jaké možnosti nám kvantová mechanika dává a že opravdu vše je možné.
Dlouho jsem uvažoval o psaní či nepsání tohoto článku, protože mým cílem bylo, zájmem o tyto záhady, se dostat blíže k odpovědím na největší filosofické záhady o našem bytí, smyslu života a determinismu. Vím, že jediné čeho docílím tímto textem asi bude, že budete jen více zmateni, kde to vlastně žijete, avšak na druhou stranu si myslím, že je důležité vědět pravdu, alespoň do té míry, do které jsme na ní, jako lidstvo, přišli. Pravda je velice jednoduchá a to ta, že nevíme vůbec nic a pokud něco víme, tak si tím nikdy nemůžeme být jisti. Teď se může zdát minulá věta jako obyčejná věta nějakého filosofa, avšak dále v tomto textu se budu snažit objasnit některé záhady, na které jsem za nějaké ty dva roky studia fyziky, kvantové fyziky a filozofie přišel a myslím si, že potom už vám minulá věta bude méně vzdálená.
Musím se bohužel omluvit, že neuvedu přesné odkazy na jednotlivé zdroje informací, protože většinu těchto informací jsem získal při studování knih teoretické a kvantové fyziky, a pouze občas jsem si vypsal nějakou myšlenku bez odkazu na knihu. Proto zde u jednotlivých části nemohu uvádět přesně, z které knihy jaká myšlenka je, v závěru jsou však uvedeny hlavní knihy ze kterých jsem čerpal.

V textu se budu zabývat hlavně třemi záhadami kvantové fyziky, a to:
1) Sčítání přes historie
2) EPR paradox
3) Tunelování

Na úvod bych zde uvedl citát největšího kvantového fyzika 20. století, Richarda Feynmana: "Myslím, že mohu s jistotou prohlásit, že kvantové mechanice nerozumí nikdo."

Jako první záhadu bych zde uvedl tzv. Feynmanovo sčítání přes historie. Což je definice jak se částice pohybuje z bodu A do bodu B. Podle klasické mechaniky (pokud na částici nepůsobí pole ani síla), tak by se měla pohybovat rovnoměrně přímočaře z bodu A do bodu B. Avšak když se tato částice pohybuje, projevují se na ní kvantové fluktuace a tak do bodu B někdy nedoletí tak jak bychom očekávali. Feynman vytvořil matematický model, jehož výsledky přesně odpovídaly těmto kvantovým fluktuacím, které jsou čistě náhodné. Zajímavé je to, co matematický model říká a jak tento výsledek určí. Tento model totiž bere v potaz nejen přímou dráhu z bodu A do bodu B, ale všechny možné dráhy (ty co vedou přes druhou stranu místnosti, přes druhou stranu naší země, dokonce i přes nejvzdálenější hvězdu), to však není všechno, model totiž bere i všechny možné dráhy vedoucí přes celou historii vesmíru až do jeho vzniku. Takže v podstatě když mávnete rukou, tak se ruka nepohybuje jen tam, kde ji vidíte, ale prostupuje celý vesmír až do samotného počátku. Většina z těchto drah se však vyruší a jen nepatrná část se projeví. A právě ty odchylky, které se projeví přesně odpovídají odchylkám, jež pozorujeme v praxi.
Tím jsem myslím pochopil velikou část filosofie víry, protože když si to uvědomíte, tak můžete zcela náhodně ovlivnit vašimi atomy v těle cokoli a dokonce i něco co se už odehrálo (pokud pomineme determinismus). Takže je klidně možné, pokud je mozek spojen s nějakou "vyšší části" která může reálně ovlivňovat tyto fluktuace, tak je v podstatě možné vysvětlit telekinezi a telepatii. Možná že ještě nejsme dostatečně vyvinuti na komunikaci s tímto systémem, možná ani nikdy nebudeme a možná ani nic takového neexistuje. Ale každopádně je jasné, že pouze svými pohyby ovlivňujeme mnohem více, než si myslíme, což je silná myšlenka. Avšak nezodpovíme tím otázku, zda je budoucnost determinována anebo jaký je smysl života.

Další ze záhad je EPR paradox, což je myšlenka nadsvětelného přenosu informace. Tento paradox pracuje na principu neurčitosti polarizace světla. Tedy pokud máme zdroj světla a paprsek vycházející z něj nepozorujeme, jeho polarizace je čistě náhodná. Následně paprsek rozdělíme polopropustným zrcadlem na 2 části a pošleme je zrcadly daleko od sebe. Polopropustné zrcadlo rozdělí každý foton na 2 části, u nichž ještě neznáme polarizaci. Pokud však začneme pozorovat jednu část paprsku a dozvíme se její polarizaci, tak můžeme s jistotou říci, že druhá část paprsku bude polarizována o 90°. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního. Avšak pokud při pozorování zpolarizujeme první paprsek obráceně, třeba polarizačním filtrem, na druhé straně se objeví vždy paprsek otočený o 90° oproti již prvnímu obráceně polarizovanému paprsku. Tím vlastně polarizaci můžeme přenášet informace nekonečnou rychlostí, třeba z jednoho konce vesmíru na druhý. Problém je však v tom, že před otočením polarizace prvního paprsku nevíme, jak byl polarizován a také nevíme, jak ho otočíme, akorát víme, že druhá část bude vždy otočena o 90°. Takže zde je problém pravděpodobnosti náhody 50%. Šlo by však dodatečně posílat informace o polarizaci prvního paprsku klasicky radiovým signálem k druhému paprsku, avšak zde bychom spadli s přenosem informací na rychlost světla a tím by celý proces EPR přenosu informací byl bezcenný (nedostali bychom se s informací za hranici Einsteinova světelného kuželu).
Když jsem slyšel poprvé o této problematice, neváhal jsem a vzal jsem první polopropustné sklíčko, co jsem měl z CD-ROM mechanik, zrcátka, laser z laserového ukazovátka a polarizační filtry z LCD displejů a pustil jsem se do ověřování. Měnil jsem natočení polarizačních filtrů a sledoval změny v intenzitě paprsku na stínítku. Avšak nepočítal jsem s náhodnosti 50%, proto jsem nedospěl k žádným výsledkům. Paprsek nebyl pozorovatelně ovlivňován. Je to však velice zajímavá myšlenka, kde se dostáváme mnohem dál než u klasické fyziky, protože rychlost světla zde už nehraje roli. Tento princip dokonce platí i pro dvě identické částice, pokud nějak ovlivníme jednu, druhou tím ovlivníme také, ať jsou jakkoli daleko. U tohoto paradoxu jsem se také zamyslel nad tím, jak je možné, že nás Bůh všechny pozoruje (pokud připustíme jeho existenci) a to nadsvětelnou rychlostí, což díky EPR paradoxu je možné. Pokud bychom dokázali i my nějak obejít pravděpodobnost, mohli bychom komunikovat na jakoukoli vzdálenost a to doslova nekonečnou rychlostí.

Fotky pokusů s EPR paradoxem:
(paprsek prochází nejdříve polopropustným zrcádkem, následně klasickým zrcádkem, rozdělen na 2 části prochází dvěma polarizačnimi filtry a následně už dopadá na stínitko)
Jako třetí ze záhad kvantové mechaniky bych zde zmínil tunelování částic. Základem je myšlenka, že částice projde prostorem, tak jak bychom to podle klasické fyziky nikdy nepřipustili. Například může elektron projít barierou, kterou by neměl nikdy projít, pokud bych tento jev přirovnal k makrofyzice, můžeme si představit auto, které se najednou z ničehonic dostane z garáže přes zavřené dveře ven. Prostě najednou zmizí z garáže a objeví se venku. Dále bych to mohl přirovnat malé částici uvězněné v energetické bariéře silnější, než je její vlastní energie. Dalo by se to přirovnat kuličce, která se pohybuje v talířku, avšak nemá dostatečnou kinetickou energii, aby se dostala ven - v klasické makro fyzice se ta kulička z talířku nedostane "nikdy" ven. Avšak v kvantové fyzice, pokud je tato kulička velice malá a má dostatek času, tak existuje určitá pravděpodobnost, že se ven dostane. Možná si řeknete, že to je tak zanedbatelný jev, že se ani nestojí o něj zabývat. Avšak dokážu vám, že bez tohoto jevu bychom nedokázali ani žít. Na slunci by se totiž, ze zákonu klasické fyziky, nikdy nedostaly dva jádra vodíku tak blízko k sobě, aby se mohly spojit a vydat energii, která se vyzáří pomocí fotonů a my ji vnímáme jako sluneční svit. Tedy pokud by tento jev neexistoval, nesvítilo by ani naše slunce. A to už ani nezmiňuji důležitost tohoto jevu v polovodičové technice, kde bychom neměli téměř žádnou s technických vymožeností které nyní máme. Tímto jsem však jen chtěl ukázat na důležitost tunelového jevu, avšak to nejzajímavější však zmíním až teď.
Při tunelování částice překonávají rychlost světla. Kdysi jsem našel zajímavý článek na internetu a jednu jeho podobu si můžete přečíst zde: http://natura.baf.cz/natura/2001/5/20010506.html , jež mě velice zaujal. Ve zkratce se jedná o přenos signálu modulovaného na frekvenci 8,7GHz přes překážku širokou 11,4cm, kterou by signál projít neměl, avšak projde jí malá část díky tunelování fotonů mikrovln a ta malá část která projde překážkou, projde rychlostí 4,7x vyšší než je rychlost světla. Takže díky tunelování dokážeme přenést informaci rychlostí vyšší než je rychlost světla, což je určitě velice zajímavé. Přemýšlel jsem i o tom, jak by se tohoto jevu dalo využít k posílání zpráv do minulosti. Protože podle Einsteinovy teorie relativity by se měla v podstatě šipka času obrátit při překonání rychlosti světla. Avšak při tunelování proletí částice na druhou stranu vždy až po určitém čase, takže se zpět v čase nevrátí. Někde jsem četl i názory na tento experiment takové, že mikrovlny skládající se v podstatě z fotonu - každý z fotonu má určitý vlnový balíček, a tunelováním se přenesou jen začátky těchto vlnových balíčků, avšak to by neodpovídalo tomu, jak měnili tloušťku překážky v článku v odkazu a čas průletu se přitom neměnil. Každopádně přenos informace rychlostí vyšší než je rychlost světla je určitě velice zajímavá a měla by obrovské využití v moderních technologiích (kvantových počítačích) a komunikaci.

Důležité je ovšem uvědomit si, že pokud bychom věřili pouze Einsteinové teorii relativity, tak bychom nikdy nemohli připustit ani jeden z těchto zcela reálných skutečností kvantové mechaniky.

Závěrem bych zde uvedl několik citátu, jež mě zaujaly při studování této problematiky:

Jediným způsobem, jak rozumět vesmíru, alespoň pro teoretického fyzika, je určitý druh pozitivistického přístupu, v němž chápeme teorii jako model.
Stephen Hawking
(Tento citát jsem dlouho nemohl nebo nechtěl pochopit, protože jsem svět už neviděl jako svět, ale jako soustavu rovnic, avšak složitost a "nesmyslnost" kvantové mechaniky mě nakonec také dovedla k tomuto přístupu. Svět vidí každý tak, jak ho vidí a kdybychom neměli jedinou znalost, tak ho chápeme možná mnohem víc, než když o něm víme tolik informací, proto je třeba i s takovýmto množstvím informací na svět pohlížet tak jako bychom tyto informace neznali a řídili se pouze svým instinktivním intelektem.)

Je lepší usilovat o úplné pochopení světa, než propadat beznaději nad lidskou myslí.
Stephen Hawking
(Jak řekl Einstein, jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost, avšak tím prvním si nejsem zcela jist. Proto si myslím, že i když je to těžké úsilí a možná i bez cíle, tak je pořád lepší se zapojit do hledání pravdy a pochopení světa, než se zapojit bezmyšlenkově do systému, který je pro vás připraven.)

Když pochopíte, jak vesmír funguje, získáte nad ním do určité míry kontrolu.
Stephen Hawking
(Zde je si třeba uvědomit pouze jednu věc a to je ta, že vesmír není jen to nad námi.)

Princip neurčitosti, je zřejmě základní vlastnosti vesmíru, v němž žijeme.
Stephen Hawking
(Narážka na nesmyslnost determinismu a vyzdvižení zákonů kvantové fyziky. Pokud opravdu není budoucnost daná, tak čím se tedy řídí? Zákonem chaosu a neurčitosti, nebo snad dokáže lidská mysl ovládat tento prostor do určité míry, tak jak to popisuji v článku Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky ?)

Fyzika odpoví na otázku "jak", ale neodpoví na otázku "proč".
???
(Nikdy nezodpovězená otázka "proč", ptám se: "Proč" na ni ještě nikdy nikdo opravdu nedokázal odpovědět? Ale aby mi někdo na tu otázku odpověděl, nesmělo by v ní být první slovo. Tento citát je velice důležitý, já si ho uvědomil až asi po dvou letech, kdy jsem se snažil nalézt ve fyzice odpovědi a vlastně se o to pořád pokouším.)

Nemá smysl počítat pravděpodobnost, že se něco stane až po tom co se to stalo.
Richard P. Feynman
(Moudrá a zcela pravdivá myšlenka, hlavně pro ty, kteří přemýšlejí hodně nad minulostí)

K pochopení pravdy nepotřebujete vůbec mysl, ba naopak.
Petr V.

A ještě pár mých citátu, které bych k tomuto tématu měl:

Teorie všeho možná přijde, možná ji teoretičtí fyzikové objeví, ale pokud ji objeví, nevyřeší to nejzákladnější otázky lidstva, tak jak je dosud nevyřešil nikdo. Teorie všeho bude obsahovat určitou neurčitost nebo závislost, která nám stejně zabrání zodpovědět otázku "proč".
Petr Hawliczek
(Zde narážím na Einsteinovy slova, kde říká že s teorií všeho bychom se mohli podívat do Božích myšlenek, myslím však že tyto myšlenky, pokud existují, jsou natolik "jiné" že bychom je stejně nepochopili a jestli je budeme moci popsat nějakými rovnicemi, tak výsledky buď nebudou přesné, anebo pak těm rovnicím ani výsledkům nebudeme vůbec rozumět)

Možnost pochybovat úplně o všem je ta největší moc, kterou máme. Můžeme nejen vše zpochybnit, ale můžeme i zpochybnit dvě věci najednou, které jsou logicky protichůdné! Můžeme pochybovat i o naší logice, kterou soudíme modely věcí vytvořené v naší hlavě.
Petr Hawliczek
(Tyto možnosti vždy vyvyšoval Richard P. Feynman, který věděl jakou moc nejistota má.)

Věci, jež zkoumáme a nemáme k nim zatím jako lidstvo žádné důkazy, takové věci záleží jen na naši víře. Víra nám přinese skutečnost - realitu pro naše myšlenky, nejméně do té doby dokud přijdeme na pravdu, pokud na ni někdy přijdeme.
Petr Hawliczek
(Toto je už spíše čistě filosofický citát a více by se hodil k článku Teorie vzniku světa s nekonečnými možnostmi kvantové mechaniky , avšak je důležité si uvědomit, jaké možnosti nám přináší kvantová mechanika.)

Odkazy na knížky, ze kterých jsem čerpal:
Paralelní světy - Michio Kaku (kniha má úžasné citáty)
Černé díry a budoucnost vesmíru - Stephen Hawking
Ilustrovaná teorie všeho - Stephen Hawking (vše velice jednoduše vysvětleno + ilustrace)
Stručná historie času - Stephen Hawking
Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí - Petr Kulhánek
O smyslu bytí - Richard P. Feynman
Feynmanovy přednášky z fyziky - Richard P. Feynman
Feynmanovy přednášky z fyziky doplněk - Richard P. Feynman
Cestování časem v Einsteinově vesmíru - J. Richard Gott III
Černé díry, červí díry a stroje času - Jim Al-Khalili
Úvod do fyzikální kosmologie - Jan Horský a kolektiv
Termodynamika kontinua - Maršík František

Autor: Petr Hawliczek
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Vzbuzují ve vás možnosti kvantové fyziky údiv?

Ano
Některé možnosti ano
Ani nevím
Spíše ne
Vůbec

Komentáře

Zobrazit vše (805)
Zobrazit starší komentáře

701 NtyRog NtyRog | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 22:14 | Reagovat

auto loans
<a href="https://installmentrthcloan.org">bad credit loan</a>
quick online payday loans
<a href=https://installmentrthcloan.org>installment loans online</a> ’

702 SevfRog SevfRog | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 22:21 | Reagovat

bad credit no fax payday loan
<a href="https://ipersonalloancad.com">personal loan bad credit</a>
bad credit payday loans online
<a href=https://ipersonalloancad.com>personal loans bad credit</a> ’

703 JsvdVog JsvdVog | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 22:40 | Reagovat

auto loans for bad credit
<a href="https://personalaumloan.org">bad credit personal loans</a>
loan store
<a href="https://personalaumloan.org">online personal loans</a> ’

704 Vrtsgaws Vrtsgaws | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 3:52 | Reagovat

instant loans for bad credit
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loans online direct lenders only</a>
installment loans no credit check
<a href=https://loansonlinevaec.org>cash advance american express</a> ’

705 Nyuged Nyuged | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 19:28 | Reagovat

best payday loan online
<a href="https://paydayqxej.org">payday loans near me</a>
1000 payday loans
<a href=https://paydayqxej.org>pay day loans</a> ’

706 Lrchob Lrchob | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 20:57 | Reagovat

cash advance loan
<a href="https://installmentokm.org">installment loans bad credit</a>
easy payday loan online
<a href=https://installmentokm.org>personal installment loans poor credit</a> ’

707 Nyuged Nyuged | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 23:10 | Reagovat

no credit check online payday loans
<a href="https://paydayqxej.org">instant payday loans</a>
affordable payday loan online
<a href=https://paydayqxej.org>3 month payday loans</a> ’

708 NtyVog NtyVog | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 23:34 | Reagovat

student loan debt relief
<a href="https://personalnae.org">small personal loans online</a>
online payday advance loans
<a href="https://personalnae.org">unsecured personal loans</a> ’

709 Lnygaws Lnygaws | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 2:30 | Reagovat

debt consolidation help
<a href="https://paydayvtulo.org">payday loans near me</a>
get personal loan bad credit
<a href=https://paydayvtulo.org>cash advance inc</a> ’

710 Awxshorb Awxshorb | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 4:08 | Reagovat

bank loans
<a href="https://paydayvi.org">payday loan online</a>
personal loans bad credit
<a href=https://paydayvi.org>fast payday loan</a> ’

711 HdsSteak HdsSteak | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 15:51 | Reagovat

american advance payday loans - https://installmentokm.org
can payday loan companies sue <a href=https://installmentokm.org>installment loans for poor credit</a> ’

712 HdsSteak HdsSteak | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 17:53 | Reagovat

payday advance loan - https://installmentokm.org
bad credit payday loans <a href=https://installmentokm.org>instant payday loans</a> ’

713 LpoFlecy LpoFlecy | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:01 | Reagovat

bad credit loan - https://paydayqxej.org
apply for a payday loan over the phone <a href=https://paydayqxej.org>instant payday loans</a> ’

714 BrtPemo BrtPemo | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:31 | Reagovat

consumer credit counseling - https://personalnae.org
all payday loan companies <a href="https://personalnae.org">personal loans bad credit</a> ’

715 Byujexy Byujexy | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 20:47 | Reagovat

online loans no credit check - https://paydayvi.org
apply for payday loans online <a href=https://paydayvi.org>instant payday loans</a> ’

716 HjkErut HjkErut | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 21:34 | Reagovat

best payday loan company - https://paydayvtulo.org
payday loan cash advance <a href=https://paydayvtulo.org>cash advance online</a> ’

717 Byujexy Byujexy | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 22:57 | Reagovat

quick payday loan no - https://paydayvi.org
no fax no teletrack payday loans <a href=https://paydayvi.org>payday loans near me</a> ’

718 BjdPemo BjdPemo | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 19:04 | Reagovat

emergency loan - https://personalaae.org
freedom debt relief reviews <a href="https://personalaae.org">easy personal loan</a> ’

719 BjdPemo BjdPemo | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 22:25 | Reagovat

best payday loans online - https://personalaae.org
student loan forgiveness <a href="https://personalaae.org">easy personal loan</a> ’

720 sbdVog sbdVog | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 17:04 | Reagovat

loans no credit check
<a href="https://personalaae.org">online personal loans</a>
payday loans bad credit
<a href="https://personalaae.org">small personal loans</a> ’

721 Lrvchob Lrvchob | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 18:05 | Reagovat

a payday loan uk
<a href="https://installmentccy.org">installments loans</a>
bad credit easy payday loan
<a href=https://installmentccy.org>get installment loan</a> ’

722 Lrvchob Lrvchob | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 20:12 | Reagovat

cash credit card
<a href="https://installmentccy.org">personal installment loans</a>
fast payday loan online
<a href=https://installmentccy.org>installment loans online</a> ’

723 sbdVog sbdVog | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 20:23 | Reagovat

car title payday loans
<a href="https://personalaae.org">unsecured personal loans</a>
payday advance loan
<a href="https://personalaae.org">easy personal loans</a> ’

724 BrvErut BrvErut | E-mail | Web | 18. srpna 2017 v 15:41 | Reagovat

a payday loan - http://paydayvrvi.org
fast personal loans <a href=http://paydayvrvi.org>online payday loans</a> ’

725 Vecged Vecged | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 14:25 | Reagovat

car insurance in mn
<a href="https://insurancecarvvy.org/">cheap auto insurance</a>
car insurance ma
<a href=https://insurancecarvvy.org/>motorcycle insurance</a> ’

726 Vecged Vecged | E-mail | Web | 21. srpna 2017 v 16:05 | Reagovat

car insurance in il
<a href="https://insurancecarvvy.org/">the general auto insurance</a>
car insurance quotes comparison
<a href=https://insurancecarvvy.org/>automobile insurance online</a> ’

727 Edcagige Edcagige | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 17:45 | Reagovat

car insurance quotes
<a href="https://carinsuranceratesvtsk.org/">auto insurance quotes</a>
auto insurance cheap
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>a affordable auto insurance</a> ’

728 Nyubeemy Nyubeemy | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 22:00 | Reagovat

best car for insurance - https://insurancecarnol.org/
car insurance online quotes <a href=https://insurancecarnol.org/>best and cheap car insurance</a> ’

729 LonFloli LonFloli | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 17:20 | Reagovat

car ins
<a href="https://cheapestcarinsurancevtui.org/">best and cheap car insurance</a>
allstate life insurance
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>the cheapest auto insurance</a> ’

730 LonFloli LonFloli | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 17:32 | Reagovat

insurance brokers
<a href="https://cheapestcarinsurancevtui.org/">the cheapest auto insurance</a>
instant car insurance quotes
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>car insurance review</a> ’

731 Bryagige Bryagige | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 2:28 | Reagovat

truck insurance
https://carinsuranceratesvtsk.org/
car insurance in pa
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>low cost auto insurance</a> ’

732 Btgbeemy Btgbeemy | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 14:51 | Reagovat

free quotes car insurance
<a href="https://insurancecarnol.org/">car insurance quotes comparison</a>
homeowner insurance <a href=https://insurancecarnol.org/>low cost auto insurance</a> ’

733 Byvuncoof Byvuncoof | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 22:19 | Reagovat

classic car insurance
https://comparecarinsurancemiol.org/
insurance company ratings
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>car insurance</a> ’

734 Bryagige Bryagige | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 4:59 | Reagovat

instant auto insurance quotes
https://carinsuranceratesvtsk.org/
gainsco
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>cheapest car insurance</a> ’

735 Kwxpothe Kwxpothe | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 6:43 | Reagovat

state farm auto insurance
<a href="https://comparecarinsurancetrby.org/">car insurance comparison</a>
insurance premium <a href=https://comparecarinsurancetrby.org/>cheapest auto insurance</a> ’

736 Kanflorce Kanflorce | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 20:59 | Reagovat

debt consolidation help - http://loansbadnmicredit.org/
cash advances payday loan <a href=http://loansbadnmicredit.org/>bad credit personal loan</a> ’

737 LvtFlecy LvtFlecy | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 4:04 | Reagovat

credit consolidation - https://paydaymmkloans.org/
personal loans people bad credit <a href=https://paydaymmkloans.org/>payday loans near me</a> ’

738 Bezoptito Bezoptito | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 13:14 | Reagovat

biggest cash payday loan
<a href="https://personalaxrloan.org/">personal loans online</a>
az laws payday loans
<a href=https://personalaxrloan.org/>online personal loans</a> ’

739 VirtuMap VirtuMap | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 17:51 | Reagovat

use mastercard to buy cialis

      http://buycialisoponline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisoponline.com/">generic cialis</a>

    cialis 10mg tablet

740 Bryunsord Bryunsord | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 4:46 | Reagovat

affordable payday loan online
<a href="https://loansbadnmicredit.org/">bad credit payday loans</a>
direct payday lenders no teletrack
<a href=https://loansbadnmicredit.org/>bad credit loans</a> ’

741 BkpargupE BkpargupE | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 4:50 | Reagovat

payday loans no faxing no credit checks
<a href="https://paydayxrnloans.org/">pay day loans</a>
fast cash loans
<a href=https://paydayxrnloans.org/>payday loan</a> ’

742 Verdagree Verdagree | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 7:26 | Reagovat

cash instant loan
<a href="https://paydaynuiloans.org/">payday loans no credit check</a>
best payday loans lenders
<a href="https://paydaynuiloans.org/">online payday loans</a> ’

743 Bryunsord Bryunsord | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 14:57 | Reagovat

payday loan cash advance
<a href="https://loansbadnmicredit.org/">personal loan bad credit</a>
bad credit lender no payday loan
<a href=https://loansbadnmicredit.org/>personal loans bad credit</a> ’

744 GbnGripsy GbnGripsy | E-mail | Web | 2. září 2017 v 1:47 | Reagovat

title loans texas
<a href="https://installmentsfnloan.org/">installment loans near me</a>
open bank account
<a href=https://installmentsfnloan.org/>installment payday loans</a> ’

745 Lmmnunsord Lmmnunsord | E-mail | Web | 2. září 2017 v 5:23 | Reagovat

loan debt consolidation
<a href="https://loansbadxnycredit.org/">bad credit loans</a>
apply for payday loans online
<a href=https://loansbadxnycredit.org/>personal loans bad credit</a> ’

746 Bmadagree Bmadagree | E-mail | Web | 2. září 2017 v 13:19 | Reagovat

poor credit home loans
<a href="https://paydayfnifloans.org/">best payday loans</a>
no credit check personal loans
<a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loan</a> ’

747 Bmadagree Bmadagree | E-mail | Web | 2. září 2017 v 13:25 | Reagovat

payday loan lenders no teletrack
<a href="https://paydayfnifloans.org/">best payday loans</a>
bad credit cash fast payday loan loans
<a href="https://paydayfnifloans.org/">best payday loans</a> ’

748 LoceLoyamp LoceLoyamp | E-mail | Web | 2. září 2017 v 20:11 | Reagovat

200 cash payday loan - https://installmentsfnloan.org/
bad credit no credit check payday loan <a href=https://installmentsfnloan.org/>personal installment loans</a> ’

749 LoceLoyamp LoceLoyamp | E-mail | Web | 3. září 2017 v 0:17 | Reagovat

online instant payday loans - https://installmentsfnloan.org/
payday loan business <a href=https://installmentsfnloan.org/>installments loans</a> ’

750 Niodalmony Niodalmony | E-mail | Web | 3. září 2017 v 0:46 | Reagovat

loans unemployed - https://personalnerloan.org/
loan for debt consolidation <a href=https://personalnerloan.org/>bad credit personal loans</a> ’

751 Vrhjembene Vrhjembene | E-mail | Web | 3. září 2017 v 10:54 | Reagovat

a payday loan check - https://paydayfnifloans.org/
advance cash payday loan <a href="https://paydayfnifloans.org/">payday loans online</a> ’

752 LvftFlecy LvftFlecy | E-mail | Web | 3. září 2017 v 15:17 | Reagovat

payday loans without teletrack - https://paydayerhloans.org/
consolidation loan <a href=https://paydayerhloans.org/>online payday loans</a> ’

753 Bbbinwavy Bbbinwavy | E-mail | Web | 4. září 2017 v 2:34 | Reagovat

backers for payday loan opperations - https://paydayznfrloans.org/
payday advance usa <a href=https://paydayznfrloans.org/>payday loans online</a> ’

754 Katarouro Katarouro | E-mail | Web | 6. září 2017 v 13:05 | Reagovat

viagra herbal substitute - http://glviagrawww.com/
cost viagra <a href=http://glviagrawww.com/>viagra</a> ’

755 GryuFlecy GryuFlecy | E-mail | Web | 8. září 2017 v 18:30 | Reagovat

1000 easy payday loan - http://cashadvancegtrtyu.net/
home loans bad credit <a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>online payday loans</a> ’

756 Vryunsord Vryunsord | E-mail | Web | 10. září 2017 v 1:47 | Reagovat

payday loans for bad credit
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance online</a>
online check advance
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>online cash advance</a> ’

757 Vryunsord Vryunsord | E-mail | Web | 10. září 2017 v 13:25 | Reagovat

personal installment loan
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">same day loans</a>
apply credit card bad credit
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>cash advance loans online</a> ’

758 Bmaddagree Bmaddagree | E-mail | Web | 10. září 2017 v 16:10 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="http://installmentloanwefg.net/">installment loans for poor credit</a>
online personal loans
<a href="http://installmentloanwefg.net/">personal installment loans</a> ’

759 Lmtdarouro Lmtdarouro | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:03 | Reagovat

natural alternative viagra - http://viagraobkt.com/
how to use viagra <a href=http://viagraobkt.com/>buy viagra</a> ’

760 DrvbSentee DrvbSentee | E-mail | Web | 11. září 2017 v 23:48 | Reagovat

viagra costs - http://viagracefo.com/
buy pfizer viagra <a href="http://viagracefo.com/">viagra</a> ’

761 LvdtAdvack LvdtAdvack | E-mail | Web | 14. září 2017 v 16:07 | Reagovat

credit card debt relief
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans online</a>
canadian payday advance
<a href=https://cashadvanceamericasev.org/>payday loans online</a> ’

762 LvdtAdvack LvdtAdvack | E-mail | Web | 14. září 2017 v 16:13 | Reagovat

quick loans
<a href="https://cashadvanceamericasev.org/">payday loans</a>
personal installment loans poor credit
<a href=https://cashadvanceamericasev.org/>payday loans</a> ’

763 Vrysunsord Vrysunsord | E-mail | Web | 14. září 2017 v 18:03 | Reagovat

loans online payday
<a href="https://cashadvancemuil.com/">payday loans</a>
loan online payday loan
<a href=https://cashadvancemuil.com/>payday loans</a> ’

764 Bsdcdagree Bsdcdagree | E-mail | Web | 14. září 2017 v 23:56 | Reagovat

buy payday loan leads
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans online</a>
loans payday loans
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans</a> ’

765 Seccstugh Seccstugh | E-mail | Web | 16. září 2017 v 20:52 | Reagovat

cheap viagra india
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a>
viagra purchase online
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra</a> ’

766 FawdAninly FawdAninly | E-mail | Web | 17. září 2017 v 2:13 | Reagovat

cheapest viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">online viagra</a>
brand generic online viagra
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

767 FawdAninly FawdAninly | E-mail | Web | 19. září 2017 v 23:50 | Reagovat

buy viagra online
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
cheapest viagra prices
<a href=http://newmed1onlinev.com/>online viagra</a> ’

768 VtbAtotly VtbAtotly | E-mail | Web | 20. září 2017 v 1:10 | Reagovat

women cialis
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
cialis soft tab
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

769 CevAtotly CevAtotly | E-mail | Web | 20. září 2017 v 12:50 | Reagovat

pfizer viagra for sale fast delivery
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
does viagra work
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

770 FawdAninly FawdAninly | E-mail | Web | 20. září 2017 v 13:26 | Reagovat

buy viagra uk
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra professional
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

771 Vrbyinwavy Vrbyinwavy | E-mail | Web | 21. září 2017 v 6:50 | Reagovat

car payday loans - http://loansvtna.org/
consolidate credit card <a href=http://loansvtna.org/>online payday loans</a> ’

772 VsplItefs VsplItefs | E-mail | Web | 21. září 2017 v 9:26 | Reagovat

need loan - http://cashrkol.com/
no credit check online payday loans <a href=http://cashrkol.com/>fast cash</a> ’

773 Bvbnunsord Bvbnunsord | E-mail | Web | 21. září 2017 v 23:22 | Reagovat

auto payday loan
<a href="http://paydayhhkl.org/">same day payday loans</a>
debt relief
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans online</a> ’

774 HhhjAdvack HhhjAdvack | E-mail | Web | 21. září 2017 v 23:22 | Reagovat

no credit check mortgage
<a href="http://personalacrb.org/">small personal loans</a>
debt relief companies
<a href=http://personalacrb.org/>personal loan</a> ’

775 Bbecdagree Bbecdagree | E-mail | Web | 22. září 2017 v 1:13 | Reagovat

cash advance credit card
<a href="http://paydayvax.org/">fast cash loans</a>
bad credit car loan
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

776 Bvbnunsord Bvbnunsord | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:55 | Reagovat

personal installment loan
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loan lenders</a>
same day cash loans bad credit
<a href=http://paydayhhkl.org/>online payday loans</a> ’

777 HhhjAdvack HhhjAdvack | E-mail | Web | 22. září 2017 v 3:55 | Reagovat

quick payday loan no
<a href="http://personalacrb.org/">personal loan rates</a>
and fast payday loans
<a href=http://personalacrb.org/>online personal loans</a> ’

778 Bbecdagree Bbecdagree | E-mail | Web | 22. září 2017 v 5:49 | Reagovat

freedom debt relief reviews
<a href="http://paydayvax.org/">fast payday loans</a>
debt relief
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans online</a> ’

779 BlopargupE BlopargupE | E-mail | Web | 22. září 2017 v 9:03 | Reagovat

online personal loans
<a href="http://loansvtna.org/">best online payday loans</a>
instant online loans no credit check
<a href=http://loansvtna.org/>best online payday loans</a> ’

780 Ffvallete Ffvallete | E-mail | Web | 22. září 2017 v 23:18 | Reagovat

cialis and women
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis</a>
cialis mexico
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

781 MoisesMap MoisesMap | E-mail | Web | 23. září 2017 v 0:32 | Reagovat

buying viagra in belgium

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra e erezion

782 MoisesMap MoisesMap | E-mail | Web | 23. září 2017 v 1:25 | Reagovat

buying viagra in uk online

      <a href=http://buycxviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">viagra online</a>

    compra viagra

783 Ffvallete Ffvallete | E-mail | Web | 23. září 2017 v 4:03 | Reagovat

cialis one a day
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis</a>
cialis australia
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis generic</a> ’

784 VffgNeona VffgNeona | E-mail | Web | 23. září 2017 v 4:04 | Reagovat

best price for cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis online</a>
10mg cialis
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis</a> ’

785 FvvsInpuch FvvsInpuch | E-mail | Web | 23. září 2017 v 5:29 | Reagovat

cialis
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a>
buy cialis from india
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis</a> ’

786 ScrbInduro ScrbInduro | E-mail | Web | 23. září 2017 v 12:58 | Reagovat

low dose cialis daily in canada
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis</a>
drug cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis online</a> ’

787 FsvInpuch FsvInpuch | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:21 | Reagovat

low dose cialis daily in canada
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
cialis soft tabs 20mg
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

788 BhnjAninly BhnjAninly | E-mail | Web | 25. září 2017 v 16:27 | Reagovat

viagra effects on women
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
generic viagra cheap
<a href=http://viagracekan.com/>cheap viagra</a> ’

789 Lewfhstugh Lewfhstugh | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:11 | Reagovat

viagra free
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
female viagra cream
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

790 BbnhAtotly BbnhAtotly | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:07 | Reagovat

pink viagra
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra online</a>
viagra order
<a href=http://viagrakjkmn.com/>cheap viagra</a> ’

791 GelesMap GelesMap | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:21 | Reagovat

very good site cialis buying

      <a href=http://cheapjicialis.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">generic cialis</a>

    cialis vendita farmaci

792 JnmkInfefe JnmkInfefe | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:04 | Reagovat

cialis prescription online
<a href="http://cialiseimah.com/">generic cialis</a>
daily cialis 5mg generic
<a href=http://cialiseimah.com/>cialis online</a> ’

793 DrvpbSentee DrvpbSentee | E-mail | Web | 26. září 2017 v 22:13 | Reagovat

buy cheap viagra - http://viagraonszb.com/
brand viagra <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

794 Vtnodeaph Vtnodeaph | E-mail | Web | 27. září 2017 v 0:03 | Reagovat

overnight cialis delivery - https://jrucialis.com
safe cialis <a href=https://jrucialis.com>generic cialis</a> ’

795 Lvvdarouro Lvvdarouro | E-mail | Web | 27. září 2017 v 6:35 | Reagovat

buy viagra online no prescription - https://viagraciom.com
lowest price viagra <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

796 Lvvdarouro Lvvdarouro | E-mail | Web | 27. září 2017 v 10:40 | Reagovat

buy viagra on line - https://viagraciom.com
brand generic viagra <a href=https://viagraciom.com>viagra online</a> ’

797 Fvthsdagree Fvthsdagree | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:57 | Reagovat

car loans bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a>
payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

798 IkmeargupE IkmeargupE | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:04 | Reagovat

payday loan
<a href="https://paydayrvjlo.com/">fast payday loan</a>
home loans for bad credit
<a href=https://paydayrvjlo.com/>loans payday</a> ’

799 Febbdagree Febbdagree | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:59 | Reagovat

cash advance credit cards
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance loans</a>
best payday loan service
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a> ’

800 FvteargupE FvteargupE | E-mail | Web | 30. září 2017 v 18:00 | Reagovat

instant loans
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan</a>
bad credit credit card
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loans online</a> ’

801 FvteargupE FvteargupE | E-mail | Web | 30. září 2017 v 23:00 | Reagovat

fast payday loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loans</a>
account now payday loan
<a href=https://loansonlinevaec.org>same day payday loans</a> ’

802 DebxSentee DebxSentee | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:51 | Reagovat

recreational viagra - http://sexviagen.com/
viagra brand secure <a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a> ’

803 Vbwgxinwavy Vbwgxinwavy | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:51 | Reagovat

canadian payday loans online - https://paydayllae.com/
cash today <a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

804 Lebweeuroma Lebweeuroma | E-mail | Web | 6. října 2017 v 18:46 | Reagovat

payday advance loan - https://paydayloansrvhj.com/
loan bad credit <a href=https://paydayloansrvhj.com/>payday loan lenders</a> ’

805 AqrhdPhashy AqrhdPhashy | E-mail | Web | 11. října 2017 v 4:32 | Reagovat

cialis canadian pharmacy - http://genericcialis-viaed.com/
cialis pill <a href=http://genericcialis-viaed.com/>cialis dose</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.